รูปงานเดินสายแลนที่ซอยบุญมีทรัพย์

เดินสายแลนที่บางพลี เป็นงานเดินออฟฟิตจำนวน 13 เครื่อง ในการเดินสาย เป็นระบบแลนภายใน เมื่อได้ทำผังการทำงานเรียบร้อย เราก็ลงมือทำงานกันครับ

เดินสายแลน เขตบางพลี ระบบคอมพิวเตอร์และปริ๊นเตอร์ รวมถึงเดินสายเพื่อใช้งานโทรศัพท์ แฟกซ์ ให้ใช้งานได้ เป็นการย้ายออฟฟิตของบริษัทลูกค้าของเรา ที่ใช้บริการทีเรามาอย่างต่อเนื่อง

ทำการไล่สายไปทีละเส้น เพื่อเดินสายสำหรับปริ๊นเตอร์ เพื่อใช้ในวงแลน เพื่อแชร์ให้กับพนักงานปริ๊นงาน

เมื่อเสร็จปริ๊นเตอร์ เราก็ทำการเดินสายจาก Switch  มาที่โต๊ะทำงานของพนักงานแต่ละท่าน

จั๊มเข้ากับ Switch เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้

ลองเทสสัญญาณว่า สามารถใช้ได้ดี หรือเปล่า ปรากฎว่า สัญญาณดีเยี่ยมทุกโต๊ะสามารถใช้งานได้อย่างดี