งานเดินสายแลนและสายโทรศัพท์ ที่บางนา กม.21

0
203

รูปงานเดินสายแลนที่ถนนบางนาตราด

ลักษณะงานเดินสายแลนและสายโทรศัพท์
  • เดินสายแลน
  • เดินสายโทรศัพท์
  • วางระบบแลน
  • วางระบบโทรศัพท์
  • เซ็ต Wi-Fi
  • เซ็ตระบบโทรศัพท์