LAN

0
493

หมายถึง “Local Area Network” และมีคำว่า “lan.” LAN เป็นเครือข่ายของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ภายในตำแหน่งเฉพาะ LAN อาจพบได้ในบ้านสำนักงานสถาบันการศึกษาหรือพื้นที่อื่น ๆ

LAN อาจเป็นแบบมีสายไร้สายหรือใช้ร่วมกันได้ LAN แบบมีสายมาตรฐานใช้ Ethernet เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกัน LAN ไร้สายมักสร้างโดยใช้สัญญาณ Wi-Fi ถ้าเราเตอร์สนับสนุนทั้งการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตและ Wi-Fi สามารถใช้เพื่อสร้าง LAN พร้อมทั้งอุปกรณ์แบบมีสายและไร้สาย

ประเภทของ LAN
LANs ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ใช้เราเตอร์เดียวเพื่อสร้างเครือข่ายและจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมด เราเตอร์ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อส่วนกลางและทำให้อุปกรณ์ต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนสามารถสื่อสารกันได้ โดยปกติเราเตอร์จะเชื่อมต่อกับเคเบิลหรือโมเด็ม DSL ซึ่งจะให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

คอมพิวเตอร์อาจเป็นจุดเชื่อมต่อกลางของ LAN ในการตั้งค่านี้คอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ให้เครื่องที่เชื่อมต่อกับไฟล์และโปรแกรมต่างๆที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ยังมีซอฟต์แวร์ LAN ที่ใช้ในการจัดการเครือข่ายและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วย เซิร์ฟเวอร์ LAN มีความเกี่ยวข้องกันมากขึ้นในเครือข่ายธุรกิจและเครือข่ายการศึกษาเนื่องจากผู้ใช้ที่บ้านส่วนมากไม่จำเป็นต้องใช้ความสามารถพิเศษ ใน LAN ที่ใช้เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อาจเชื่อมต่อโดยตรงกับเซิร์ฟเวอร์หรือทางอ้อมผ่านทางเราเตอร์หรือสวิตช์