สีของสายไฟมาตรฐานใหม่ คืออะไร

0
530

สีของสายไฟที่เปลี่ยนไปตามมาตรฐานใหม่นั้นตรงกับ มอก. 11 – 2553 ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับมาตรฐานการติดตั้งและระบบไฟฟ้าของ วสท. โดยการเปลี่ยนมาตรฐานของสีสายไฟฟ้า ได้เปลี่ยนทั้งสีขนาดแรงดันและชื่อของสายให้ตรงกับ IEC Code ซึ่งมีการใช้อย่างแพร่หลายเป็นสากลทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ AEC ที่ไทยเราอยู่ในกลุ่มด้วย หรือสรุปง่าย ๆ สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนสีสายไฟให้เป็นมาตรฐานนั้นเพื่อให้เป็นในทิศทางเดียวกัน และสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน สำหรับโอกาสการซ่อมบำรุงหรือปรับปรุงอาคารในอนาคต

สีของสายฟ้าที่เปลี่ยนไปตามแบบมาตรฐานฉบับใหม่นั้น กำหนดให้สายนิวทรัลเป็นสีฟ้า , สายไฟจะใช้สีน้ำตาลสีดำและสีเทา , ส่วนสายดินจะเป็นสีเขียวแถบเหลือง ซึ่งถ้าหากเราสรุปง่าย ๆ จะได้ดังนี้

  • สายแกนเดี่ยว – ไม่มีการกำหนดสี
  • สาย 2 แกน กำหนด สีฟ้า และสีน้ำตาล
  • สาย 3 แกน กำหนด สีเขียวแถบเหลือง สีน้ำตาล และสีฟ้า
  • สาย 4 แกน กำหนด สีเขียวแถบเหลือง สีดำ สีน้ำตาล และสีเทา
  • สาย 5 แกน กำหนด สีเขียวแถบเหลือง สีน้ำตาล สีฟ้า สีดำ สีเทา

————————————————————————————

  • สายไฟฟ้า 1 เฟส น้ำตาล (L) สีฟ้า (n) สีเขียวแถบเหลือง (g)
  • สายไฟฟ้า 3 เฟส น้ำตาล (L1) สีดำ (L2) สีเทา (L3) สีฟ้า (n) สีเขียวแถบเหลือง (g)

เพราะฉะนั้นแล้วทุกท่านที่กำลังทำงานหรือกำลังเรียนเกี่ยวกับวงจรระบบไฟฟ้า ก็ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานสายไฟฟ้าที่ทางคณะกรรมการ วสท. ถือโอกาสในการปรับปรุงมาตรฐานฉบับใหม่ให้ตรงกับมาตรฐานสากล รวมทั้งใช้สายในวงจรการปรับปรุงอาคารหรือในการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน