ท่อ CONDUIT คืออะไร

เรื่องของความปลอดภัยถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ บทความนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการใช้ท่อร้อยสายไฟฟ้าในงานไฟฟ้ามีจุดประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับสายไฟ และให้เหมาะสมกับการเดินสายในแต่ละพื้นที่
ท่อ CONDUIT หรือเรียกอีกอย่างว่า ท่อร้อยสายไฟ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ท่อโลหะและท่อพลาสติก ซึ่งท่อเหล็ก สามารถแบ่งการใช้งานออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
1. ท่อ EMT (Electrical Metallic Tubing) ใช้เดินลอยในอาคาร อากาศ หรือฝังในผนังคอนกรีตได้ แต่ห้ามฝังดิน หรือฝังในพื้นคอนกรีต ในสถานที่อันตราย ระบบแรงสูง หรือบริเวณ ที่อาจเกิดความเสียหายทางกายภาพ
2. ท่อ IMC – Intermediate Conduit มีความหนากว่าท่อ EMT ท่อ IMC ใช้เดินลอยภายนอกอาคาร ฝังในผนัง หรือพื้นคอนกรีตได้
3. ท่อ RSC – Rigid Steel Conduit ท่อ RSC ใช้เดินนอกอาคาร ฝังในผนัง หรือพื้นคอนกรีตได้ ผิวจะด้านกว่าและหนากว่าท่อ EMT และ IMC ปลายท่อทำเกลียวไว้ทั้ง 2 ด้าน
4. ท่อโลหะอ่อน – Flexible Metal Conduit เป็นท่อที่มีความอ่อนตัว โค้งงอไปมาได้ ใช้ป้องกันสายไฟขูดขีด ควัน ฝุ่น ภายในอาคาร ตึกสูง โรงงาน มอเตอร์ ดวงโคม
5. ท่อโลหะก่อนกันน้ำ – Rain tight Flexible Metal Conduit ท่อโลหะอ่อนกันน้ำ เป็นท่อโลหะอ่อนที่มีเปลือก PVC หุ้มด้านนอกเพื่อกันความชื้น ไม่ให้เข้าไป ภายในท่อได้ สามารถฝังในผนัง หรือพื้นคอนกรีต เหมาะกับการใช้งานในบริเวณที่มีความชื้น เปียก คราบน้ำมัน รวมถึงบริเวณที่ต้องการความอ่อนตัวของท่อเพื่อป้องกันสายไฟฟ้า ชำรุด จากไอของเหลว