ระบบตู้สาขา และ โทรศัพท์ คือ อะไร

0
348

ในตอนต้นของทศวรรษ 1990 มีทรัพยากรที่มีอยู่และหมายถึงการเปลี่ยนการทำงานภายในของ PABX และยังได้เปิดโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ในตลาด PABX ขนาดกลางเนื่องจากพวกเขาได้ลดอุปสรรคในการเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ผลิตรายใหม่

เครือข่ายโทรศัพท์เริ่มต้นที่บ้านของคุณ คู่สายทองแดงจากตู้ผู้ให้บริการเดินสายมายังกล่องหน้าบ้านของคุณ จากนั้น ก็เชื่อมต่อคู่สายเชื่มกับแจ๊คโทรศัพท์ที่อยู่ในบ้านเพื่อใช้กับเครื่องโทรศัพท์

ในทางปฏิบัติ PABX จะทำหน้าที่หลักในการประมวลผลการโทร 4 หน้าที่ ดังนี้ :

การสร้างการเชื่อมต่อ (วงจร) ระหว่างชุดโทรศัพท์ของผู้ใช้สองคน (เช่นการจับคู่หมายเลขที่โทรเข้ากับโทรศัพท์ทางกายภาพ)
รักษาลิงก์ดังกล่าวตราบเท่าที่ผู้ใช้ต้องการ (เช่นการจัดช่องสัญญาณเสียงระหว่างผู้ใช้)
การยกเลิกการเชื่อมต่อเหล่านี้ตามความต้องการของผู้ใช้
การให้ข้อมูลเพื่อการบัญชี (เช่นการวัดการโทร)

 

ความจำเป็นของการใช้โทรศัพท์

 1. การติดต่อสื่อสารสำหรับในองค์กรหรือบุคคลทั่วไป
 2. การส่งข่าวสาร ให้กับคนรู้จักหรือหน่วยงานต่างๆ
 3. การใช้งานส่งข้อมูลต่างๆ

การออกแบบดีไซน์ระบบโทรศัพท์

 

ตู้พักกระจายสายโทรศัพท์ คือ ตู้ที่ใช้รวบรวมสายโทรศัพท์ไว้เพื่อไม่ให้ยุ่งเหยิง ง่ายต่อการดูแลรักษา ส่วนมากใช้ในการเชื่อมระหว่างตู้สาขากับสายที่ไปยังเครื่องโทรศัพท์

 

ตัวอย่างตู้พักกระจายสาย

ลักษณะการเชื่อมต่อตู้พักกระจายสาย

 

ระบบเครือข่ายสายโทรศัพท(Telephone Cabling) และระบบตู้กระจายสาย(MDF or TC)ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานทุกระบบทั้งในปัจจุบันและในอนาคต สามารถเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมได้โดยอิสระ ง่ายที่จะดูแลรักษารวมไปถึงไม่ให้สายยุ่งเหยิงซึ่งจะทำให้ระบบมีปัญหาและไม่สามารถติดต่อกันได้

ลักษณะการเชื่อมต่อตู้พักกระจายสายกับตู้พักกระจายสายตู้ย่อย

ปัญหาของระบบเครือข่ายโทรศัพท์
 1. ติดตั้งโดยช่างที่ไม่ชำนาญงาน
 2. การขยายจนควบคุมไม่ได้
 3. การแก้ไขโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
 4. ขาดการวางแผนที่ดี

 

ระบบตู้สาขา

ตู้สาขา คือ ตู้สาขาโทรศัพท์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า PABX (Private Automatic Branch Exchange) เป็นระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อย ที่ออกแบบมาสำหรับไช้ในองค์กร หรือหน่วยงาน เพื่อที่จะให้องค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆมีเบอร์โทรศัพท์ต่อ หรือเบอร์ภายในเป็นของตนเอง ใช้สำหรับติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กร และยังสามารถใช้เบอร์เหล่านั้นโทรออกไปยังภายนอกได้อีก นอกจากนี้ยังสามารถรับสายจากภายนอกได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านโอเปอร์เรเตอร์อีกต่างหาก

สายโทรศัพท์

สายโทรศัพท์หรือ telephone cabling ทีไอทีวีใช้เดินภายในอย่างแพร่หลาย นิยมใช้ 2 ขนาด คือ

 • TIEV 2 C, 22 AWG ใช้ในโทรศัพท์ระบบอนาล็อก
 • TIEV 4 C, 24 AWG ใช้ได้ทั้งในระบบอนาล็อกและดิจิตอล

DROPWIRE เปนสายเดินภายนอก ของหนวยงานโทรศัพท ตัวสายสีดํามีแกนลวดหุ้ม PVC

 • ขนาด 2 x 0.65 mm
 • ขนาด 2 x 0.9 mm

TPEV เปนสายคู่ไมตีเกลียว ฉนวนสีนวล สําหรับเดินเปน Riser หรือ Backbone

– ขนาด 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 100, 150, 200 คู  (Pair)

 

ตัวอย่าง สายโทรศัพท์