สายโทรศัพท์
สายโทรศัพท์

โทรศัพท์ มีความจำเป็นในการใช้งานกับชีวิตประจำวันของมนุษย์แทบทุกวันซึ่งใช้ติดต่อกับผู้คนอื่นๆในสังคม ใช้ในงานบริษัท งานส่วนตัว งานอื่นๆ

เพื่อเป็นประโยชน์วันนี้เราจึงมาแนะนำวิธีการติดตั้งสายโทรศัพท์เพื่อให้ถูกหลักและปลอดภัย ด้ังนี้

สถานที่ ติดตั้งสายโทรศัพท์ ต้องเหมาะสม

ในการติดตั้งสายโทรศัพท์นั้น สถานที่ติดตั้งต้องเหมาะสม เช่น สามารถใช้งานได้สะดวก ได้ยินเสียงดังชัดเจนเมื่อมีคนโทรเข้า ไม่แออัดมากเกินไป ข้อควรยกเว้นในสถานที่ติดตั้งคือ ที่ที่มีความชื้นมากๆ ควรหลีกเลี่ยง และไม่ควรอยูใกล้แหล่งความร้อน เช่น เตาถ่าน เตาแก๊ส หม้อหุงข้าว จุดที่โดนแดดโดยตรง เตาไมโครเวฟ เป็นต้น หาโทรศัพท์ของคุณเป็นแบบไร้สายไม่ควรมีสัญญาณรบกวนอยู่ใกล้ๆ เช่น มีเครื่องจักรกำลังทำงานใกล้ๆ แฟกซ์ เครื่องถ่ายเอกสารหรือเครื่องไฟฟ้าที่มีสนามแม่เหล็กเพราะจำทำให้โทรศัพท์โดนรบกวนสัญญาณได้

 

อุปรกร์ที่ใช้สำหรับ เดินสายโทรศัพท์

  1. สายโทรศัพท์ซึ่งหากอยู่ภายใน เราจะใช้สายชนิดภายในอาคาร
  2. ชุดอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ประกอบด้วย
    – เครื่องกั้นฟ้า
    – สายดินและเหล็กดิน
  3.  บล็อกหรือตลับต่อสายโทรศัพท์
  4. เครื่องโทรศัพท์

อุปกรณ์ชุดนี้ทำหน้าที่ป้องกัน หรือ ลดอันตรายที่จะเกิดกับเครื่องโทรศัพท์ หรือ ผู้ใช้โทรศัพท์อันเนื่องมาจากผลของฟ้าผ่า หรือกระแสไฟฟ้าบกพร่องจากการไฟฟ้า โดยอุปกรณ์ชุดนี้ประกอบด้วย

1. เครื่องกันฟ้า
คือ อุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าจากการเกิดฟ้าผ่าทำความเสียหายกับเครื่องโทรศัพท์ เราจึงใช้เครื่องกันฟ้าเป็นจุดต่อเชื่อมระหว่างสายโทรศัพท์ภายนอกอาคารกับสายโทรศัพท์ภายในอาคาร ดังนั้น จุดที่จะติดตั้งเครื่องกันฟ้าควรติดตั้งบนผนังอาคารด้านนอกแป้นไม้ทั้งอาคารไม้และอาคารคอนกรีต และต้องอยู่ใกล้จุดที่จะฝังเหล็กดิน และจุดที่สายโทรศัพท์จากภายนอกเข้ามายังตัวอาคารโดยติดตั้งสูงจากพื้นประมาณ 1.50 – 2.50 เมตร

2. เหล็กดิน และสายดิน
เหล็กดิน ต้องทำ้ด้วยเหล็กเส้นชุบสังกะสี หรือ แท่งเหล็กหุ้มด้วยทองแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 12 มิลลิเมตรยาวประมาณ 1.50 เมตรการฝังเหล็กดิน ต้องเป็นตำแหน่งที่อยู่ใกล้เครื่องกันฟ้ามากที่สุด โดยฝังเหล็กดินให้ปลายด้านบนจมลึกลงไปในพื้นดินประมาณ 30 เซนติเมตร คือ สายที่ต่อจาก อุปกรณ์กันฟ้าเข้าไปในตัวบ้าน หรือ ตัวอาคาร จนถึงตลับต่อสายโทรศัพท์ ซึ่งประกอบด้วย

1. สายโทรศัพท์ที่ใช้จะเป็นสายพีวีซีเมื่อปอกสายออกดูจะต้องมีเส้นลวดตัวนำ หรือ เส้นลวดทองแดง อย่างน้อย 2 เส้น โดยเส้นผ่าศูนย์กลางของลวดตัวนำหรือลวดทองแดงมีขนาด 0.65 มิลลิเมตร โดยจะปรากฎข้อความว่า SIDE 0.65 mm. หรือ No.22 AWG พิมพ์ติดไว้ที่บริเวณเปลือกสาย

2. อุปกรณ์รัดสาย สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมของอาคาร คือ
2.1 อาคารไม้ ใช้ปืนยิงสาย หรือเข้มขัดรัดสาย อย่างใดอย่างหนึ่ง
2.2 อาคารคอนกรีต จะใช้ปลิงเกาะสาย หรือเข้มขัดรัดสาย

อ่านเพิ่มเติม doae