สายไฟ VSF เป็นหนึ่งในสายไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ส่งกำลังงานไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยผ่านตัวนำพลังงานไฟฟ้าเป็นตัวกลางเพื่อนำกระแสไฟไปยังตัวจ่ายไฟฟ้าหลัก ซึ่งสายไฟปกติแล้วทำหน้าที่เป็นสารที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ทำจากโลหะหรือลวดตัวนำชนิดที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้มากน้อยแตกต่างกัน นอกจากนั้นยังมีความต้านทานไฟฟ้าหรือลวดตัวนำผสมอยู่ด้วย ซึ่งเป็นการบังคับกฎเกณฑ์ของการต้านทานไฟฟ้าให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้มากน้อยเพียงใด

สาย VSF นั้นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า IV (F) เป็นสายคอนโทรลหรือสายแก่นเดียวที่ทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าทำจากทองแดงเส้นเล็ก ๆ หลายร้อยเส้นมาพันรวมกันเป็นหนึ่งเกลียวหรือ 1 แกน โดยฉนวนข้างในนั้นทำจาก PVC ที่ได้รับมาตรฐานมอก 11-2531 ซึ่งสาย VSF นั้นมีขนาดเริ่มตั้งแต่ 0.5 ตารางมิลลิเมตรจนถึง 2.5 ตารางมิลลิเมตร มีทั้งสายอ่อนและสายแข็งสามารถดัดโค้งงอได้ตั้งแต่น้อยจนถึงมาก ทนความร้อนได้ถึงอุณหภูมิ 70 องศา และรับแรงดันได้มากถึง 300 โวลต์

โดยปกติแล้วสายไฟฟ้า VSF นิยมนำมาใช้ในการติดตั้งหรือทำงานสำหรับการติดตั้งถาวรหรือเดินไฟฟ้าภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าในระบบต่อเข้าชนิดหยิบยกได้ นอกจากนั้นยังสามารถต่อเข้าดวงโคมตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคาร และยังเหมาะสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องจักรกับอุปกรณ์ควบคุมอีกด้วย

ปัจจุบันนี้การเลือกใช้สายไฟฟ้า VSF มีกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถใช้งานได้ง่ายเชื่อมต่อได้รวดเร็วและสามารถดัดโค้งงอได้ดี แต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง..คือการห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง โดยไม่มีอุปกรณ์ห่อหุ้ม เนื่องจากสามารถมีกระแสไฟฟ้าไหลออกมาอาจจะเป็นอันตรายกับผู้อื่นจนถึงขั้นเสียชีวิต

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here