สายหุ้มฉนวนคืออะไร

สายหุ้มฉนวน ก็คือฉนวนที่นิยมนำมาใช้ในการทำสายไฟ ซึ่งทำหน้าที่ห่อหุ้มตัวนำหรือห่อหุ้มโลหะภายในเพื่อป้องกันการสัมผัสโดยตรงระหว่างตัวนำกับส่วนที่เชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า โดยในระหว่างที่ตัวนำกำลังนำไฟฟ้าเพื่อส่งออกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนั้น จะเกิดพลังงานสูญเสียในรูปแบบความร้อนที่ถ่ายเทไปยังเนื้อฉนวน ฉนวนเหล่านั้นจะเป็นตัวกำหนดความสามารถในการทนความร้อนและปกป้องกันและเล็ดรอดของไฟฟ้าออกมาสู่ภายนอก ซึ่งโดยปกติแล้วความสามารถฉนวนจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิการใช้งาน แรงดันของระบบ และสภาพแวดล้อมในการติดตั้ง

ในปัจจุบันส่วนใหญ่แล้ววัสดุฉนวนที่นำมาปกป้องสายไฟฟ้านั้นมีหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นชนิดที่ห่อหุ้มภายนอกด้วยด้ายถัก อาทิเช่น สายเตารีด , เครื่องให้ความร้อน หรือจะเป็นสายหุ้มแบบ PVC ที่รับความนิยมในปัจจุบันมากเนื่องจากชนิดนี้มีความแข็งแรงทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศไม่ติดไฟทนความร้อนได้สูงไม่เปื่อยง่ายเนื่องจากแข็งเหนียว นอกจากนั้นยังมีสายที่เป็นฉนวนไฟฟ้าเคลือบน้ำยา ทางเคมี ส่วนใหญ่แล้วนิยมใช้ในงานพันขดลวดไดนาโมหรือมอเตอร์หม้อแปลงต่าง ๆ

แต่สำหรับการทำงานจริง ๆ สำหรับการเดินสายแรงสูงผ่านที่อยู่อาศัยหรือใช้ภายในอาคารเพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุด ควรใช้สายที่มีฉนวนหุ้มที่มีความน่าเชื่อถือสูง ไม่ว่าจะเป็นสาย PIC ที่มีโครงสร้างประกอบด้วยอลูมิเนียมตีเกลียวและห่อหุ้มด้วยฉนวนพีอีอีกชั้นหนึ่ง หรือจะเป็นสาย XLPE ที่มีความทนทานสูง เป็นสายที่มีฉนวนตัวนำที่ดี มี shield ป้องกันหลากหลายชั้นทั้งชั้นในและชั้นนอก ทำให้การทำงานและความปลอดภัยในระบบไฟฟ้ามีเพิ่มมากขึ้น