สายไฟ VCT คือ หนึ่งในประเภทของสายไฟ ที่ทำหน้าที่ส่งพลังงานไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง โดยเป็นตัวนำพลังงานไฟฟ้าที่ทำด้วยสารหรือโลหะที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านไปได้ เนื่องจากสายไฟและฉนวนมีค่าความต้านทานและค่าของลวดตัวนำไฟฟ้าอยู่ภายใน โดยหากเรามองด้วยตานั้นสาย VCT จะเห็นได้ว่าเป็นสายกลม ๆ ตัวสายจะอ่อนโค้ง ดัดงอได้ง่าย ภายในประกอบด้วยแก่นของทองแดงฝอยเป็นเส้นเล็ก ๆ หลายร้อยเส้นรวมกันเป็นหนึ่งแกน ทำให้มีข้อดีคืออ่อนตัว ทนทานต่อสภาพอากาศและการสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยม

สายไฟ VCT เป็นสายชนิด ที่มีหลากหลายแกน ตั้งแต่ 1 แกน 2 แกน 3 แกน จนไปถึง 4 แกน สามารถทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุดได้ถึง 750 โวลต์ นิยมใช้ในบ้านพักอาศัยทั่วไป อาคารพาณิชย์ ที่มีกำลังไฟ 220 โวลต์ ใช้เชื่อมต่อหรือเดินสายตามฝาผนัง ติดตั้งได้ง่ายด้วยเข็มขัดรัดสายหรือคลิป นอกจากนั้นยังสามารถนำสาย VCT เข้าไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นสว่าน ลูกหมู หรือเข้าเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่เคลื่อนที่ได้ เป็นต้น

สายไฟ VCT นั้นก็มีข้อจำกัดอยู่บ้าง คือห้ามเดินฝังดินโดยตรง เนื่องจากอาจจะมีน้ำเข้ารั่วซึมไป เป็นสาเหตุขอไฟฟ้ารรั่ว จึงต้องหลีกเลี่ยงด้วยการเดินสายลงในท่อฝังดินป้องกันน้ำซึม เพื่อให้มีความปลอดภัยมากกว่าเดิม จึงก่อกำเนิดและพัฒนาสาย VCT ชนิด vct-ground หรือ VCT -G ที่มีตั้งแต่ 2 แกนถึง 4 แกน โดยมีสายดินอีก 1 เส้น เข้าไปรวมอยู่กับสายไฟเส้นอื่น ๆ เหมาะสำหรับใช้ในอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าที่ต่อลงดิน และสามารถฝังดินโดยตรงได้ทันที

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here