ราคา UPS

0
88
ีUPS Syndome
ีUPS Syndome
Type PART NUMBER PRODUCT DESCRIPTION
    SYNDOME
Line Interactibe with Stabilizer GOLD-800i UPS “Syndome” 800VA Gold-800i 480Watts
    LEONICS
Line Interactibe Blue-1200 UPS “Leonics” Blue 1200 (1200VA/600Watts)
Line Interactibe Blue-800 UPS “Leonics” Blue 800 (800VA/400Watts)
    APC
Offline (Standby) BK500EI [BK500EI] UPS “APC” Back-UPS CS 500VA/300Watts
Line Interactive BV500I-MS [BV500I-MS]UPS “APC” Back UPS 500VA/300Watt
Line Interactive BX800LI-MS [BX800LI-MS]UPC “APC” BACK-UPS 800VA, 230V, AVR, UNIVERSAL AND IEC SOCKETS ICT SPEC
Line Interactive BR900GI [BR900GI] UPS “APC” Back UPS Pro Back 900VA/540Watts
Line Interactive BR1500GI [BR1500GI] UPS “APC” Back UPS Pro Back 1500VA/865Watts
Line Interactive BR500CI-AS [BR500CI-AS] UPS “APC” Back-UPS RS 500VA/300Watts
Line Interactive BX1400U-MS [BX1400U-MS] UPS “APC” Back-UPS 1400VA/700Watts
Line Interactive BX625CI-MS [BX625CI-MS] UPS “APC” APC Back-UPS 625VA                                                                        
Line Interactive BX700U-MS [BX700U-MS] UPS “APC” Back-UPS 700VA/390Watts
Line Interactive BX950U-MS [BX950U-MS] UPS “APC” Back-UPS 950VA/480Watts
Line Interactive SMC1000I-2UC [SMC1000I-2UC] UPS “APC”Smart-UPS C 1000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect
Line Interactive SMC1000I-C [SMC1000i-C]  “APC” APC SMART-UPS C 1000VA  LCD 230V WITH SMARTCONNECT
Line Interactive SMC1500IC [SMC1500IC] UPS “APC” Smart-UPS C 1500VA LCD 230V with SmartConnect
Line Interactive SMC1500I-2UC [SMC1500I-2UC] UPS “APC” Smart-UPS C 1500VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect
Line Interactive SMC2000I [SMC2000I] UPS “APC” Smart-UPS 2000VA/1300Watts
Line Interactive SMC2000I2U [SMC2000I-2U] UPS “APC” Smart-UPS 2000VA/1300Watt 2U Rack mountable LCD
Line Interactive SMC3000I [SMC3000I] UPS “APC” Smart-UPS 3000VA/2100Watts
Line Interactive SMT1000IC [SMT1000IC] UPS “APC”  Smart-UPS 1000VA LCD 230V with SmartConnect
Line Interactive SMT1500IC [SMT1500IC] UPS “APC”  Smart-UPS 1500VA LCD 230V with SmartConnect
Line Interactive SMT2200IC [SMT2200IC] UPS “APC”Smart-UPS 2200VA LCD 230V with SmartConnect
Line Interactive SMT3000IC [SMT3000IC] UPS “APC”  Smart-UPS 3000VA LCD 230V with SmartConnect
Line Interactive SMT2200RMI2U [SMT2200 RMI2U] UPS “APC” Smart-UPS 2200VA/1980Watts 2U
Line Interactive SMT2200RMI2UC [SMT2200RMI2UC] UPS “APC” Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect
Line Interactive SMT3000RMI2U [SMT3000RMI2U] UPS “APC” Smart-UPS 3000VA/2700Watts 2U
Line Interactive SMT3000RMI2UC [SMT3000RMI2UC] UPS “APC” Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect
Line Interactive SMT750IC [SMT750IC] UPS “APC” Smart-UPS 750VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect
Double-conversion online SRV1KI [SRV1KI] UPS “APC” Easy UPS SRV 1000VA 230V  warranty2yr
Double-conversion online SRT2200XLI [SRT2200XLI] UPS “APC” Smart-UPS SRT 2200VA/1980Watts Tower
Double-conversion online SRT3000XLI [SRT3000XLI] UPS “APC” Smart-UPS SRT 3000VA/2700Watt  230V  Tower
Double-conversion online SRT5KXLI [SRT5KXLI] UPS “APC” Smart-UPS SRT 5000VA 230V
Double-conversion online SRT8KXLI [SRT8KXLI] UPS “APC” Smart-UPS SRT 8000VA 230V
  SRT192BP [SRT192BP] UPS “APC” Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA Battery Pack
  SRTRK2 [SRTRK2] Rail Kit “APC” Smart-UPS SRT 19″ Rail Kit for Smart-UPS SRT 5/6/8/10kVA
  SURT48XLBP [SURT48XLBP] Battery pack, Extended-run, 192 Volts bu      
  SURTRK [SURTRK] APC Smart-UPS RT 19″ Rail Kit for SURT1000XLI and SURT2000XLI           
     

** ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่น และราคาตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า