ความสำคัญของปุ่ม Function keys ที่หลายคนยังไม่รู้

ความสำคัญของปุ่ม Function keys ที่หลายคนยังไม่รู้ คอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประวันของคนส่วนใหญ่ในสมัยนี้กันแล้ว และเชื่อว่าต้องมีหลายคนสงสัยว่าปุ่ม F1 – F12 มันมีไว้ทำอะไร สามารถทำอะไรได้บ้าง ซึ่งปุ่มที่ว่ามานี้ก็คือปุ่ม Function keys...
ขายสินค้าไอที