การยกเว้นบางไฟล์หรือเว็บไซต์บางประเภทจากการสแกนของ AVG Antivirus

0
130

การยกเว้นบางไฟล์หรือเว็บไซต์บางประเภทจากการสแกนของ AVG Antivirus

เพิ่มข้อยกเว้นใน avg
การตั้งค่าข้อยกเว้นแบบโกลบอลไม่รวมไฟล์ โฟลเดอร์และเว็บไซต์จากการสแกนและป้องกันพร้อมกันทั้งหมด สแกนและโปรแกรมวิเคราะห์ไฟล์แอปพลิเคชันและกิจกรรมบนเว็บทั้งหมดแบบเรียลไทม์

ในการกำหนดข้อยกเว้นสำหรับการสแกนและป้องกันทั้งหมดทำดังนี้