pigtail คือ อะไร

สายเคเบิลที่มีตัวเชื่อมต่อที่เหมาะสมที่ปลายด้านหนึ่งและสายที่ไม่มีส่วนเชื่อมต่ออีกด้านหนึ่ง มันถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อเข้าไปในสายที่มีอยู่หรือเพื่อยุติปลายระยะยาว