การทำงานในองค์กรใหญ่ๆในปัจจุบันนี้ได้มีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาให้งาน แต่การทำงานด้วยเราต้องมีข้อมูลการ สถิติต่างๆเหมือนกัน นอกจากนั้นยังต้องมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆด้วย อย่างเช่น เครื่องพิมพ์ แล้วเครื่องพิมพ์หนึ่งเครื่องก็ใช่ว่าจะใช้งานเพียงแค่คนเดียว เครื่องพิมพ์หนึ่งเครื่องสามารถใช้งานได้ทั้งแผนก ดังนั้นเราจึงต้องมีตัวกลางในการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องด้วยกัน ซึ่งตัวกลางในการเชื่อมต่อนี้เราเรียกมันว่า HubHub หรือเรียกในภาษาไทยว่า ฮับ มันคือ ตัวกลางในการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกัน ทำให้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ Hub ตัวเดียวกันสามารถส่งข้อมูลถึงกันได้ โดยผ่านกล่องสี่เหลี่ยมๆที่มีสายแลนของแต่ละเครื่องทำการเชื่อมต่อ โดย Hub จะทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อ ยกตัวอย่างเช่น เครื่องพิมพ์ที่จะต้องรองรับการทำงานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 5 เครื่อง โดย คอมพิวเตอร์ 5 เครื่องและเครื่องพิมพ์ต้องเชื่อมต่อที่ Hub ตัวเดียวกัน ถ้าหาก คอมพิวเตอร์เครื่องที่ 1 ต้องการสั่งพิมพ์งาน ก็สามารถกดสั่งพิมพ์ได้เลย โดยคอมพิวเตอร์จะสั่งงานไปที่ Hub แล้ว Hub ทำการสั่งงานไปที่เครื่องพิมพ์อีกที่ แล้วถ้าหากเครื่องที่ 2 ต้องการพิมพ์งาน ก็ต้องรอให้เครื่องที่ 1 สั่งงานสำเร็จเสียก่อน แล้วก็เพียงแค่สั่งพิมพ์เหมือนเครื่องแรก แต่การทำงานของ Hub มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือ ห้ามส่งข้อมูลพร้อมๆกัน ต้องรอให้อุปกรณ์อื่นส่งข้อมูลให้สำเร็จก่อน เปรียบได้กับถนน One Way ที่ต้องค่อยๆไปทีละคันจะสวนกันหรือ แซงกันไม่ได้
จากข้อความข้างต้นที่ได้บอกความหมายของ Hub แล้วว่าคืออะไร มีทั้งข้อดีและข้อเสียนั่นมันก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งานของเรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here