เรามาทำความรู้จักกับ อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค กันบ้างนะครับ

สายแลน  CAT5 สายแลน  UTP CAT5 เป็นสายนำสัญญาณที่มีความเร็ว 100 Mbps
สายแลน  CAT5e สายแลน  UTP CAT5e เป็นสายนำสัญญาณที่มีความเร็ว 1 Gpbs
สายแลน  CAT6 สายแลน  UTP CAT6 เป็นสายนำสัญญาณที่มีความเร็ว ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 10 Gpbs BANWIDTH อยู่ที่ 250MHz
สายแลน  CAT7 สายแลน  UTP CAT7  เป็นสายนำสัญญาณที่มีความเร็ว 10 Gpbs BANWIDTH อยู่ที่ 600MHz
Switch และ Hub สวิตช์เป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมที่รับข้อความจากอุปกรณ์ใดๆ และส่งข้อความไปที่อุปกรณ์ปลายทาง สิ่งนี้จะทำให้สวิตช์เป็นอุปกรณ์ที่ฉลาดกว่าฮับ (ซึ่งรับข้อความแล้วส่งไปยังอุปกรณ์อื่น ๆทุกตัวในเครือข่าย) สวิตช์เครือข่ายมีบทบาทสำคัญที่สุดในระบบ Ethernet เครือข่ายท้องถิ่น (LAN) LANs ขนาดกลางและขนาดใหญ่ประกอบด้วยเนทเวิร์ตสวิตช์จำนวนมาก
เซิร์ฟเวอร์ (Server)
 เซิร์ฟเวอร์ (อังกฤษ: server) หรือ เครื่องบริการ หรือ เครื่องแม่ข่าย คือ เครื่องหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งทำงานให้บริการ ในระบบเครือข่ายแก่ลูกข่าย (ซึ่งให้บริการผู้ใช้อีกทีหนึ่ง) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นี้ควรจะมีประสิทธิภาพสูง มีความเสถียร สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ได้เป็นจำนวนมาก ภายในเซิร์ฟเวอร์ให้บริการได้ด้วยโปรแกรมบริการ ซึ่งทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการอีกชั้นหนึ่ง
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ถูกประดิษฐ์ออกมาให้ประกอบไปด้วยความจำรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเก็บข้อมูล อย่างน้อยหนึ่งส่วนที่มีหน้าที่ดำเนินการคำนวณเกี่ยวกับตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ และตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ และส่วนควบคุมที่ใช้เปลี่ยนแปลงลำดับของตัวดำเนินการโดยยึดสารสนเทศที่ถูกเก็บไว้เป็นหลัก อุปกรณ์เหล่านี้จะยอมให้นำเข้าข้อมูลจากแหล่งภายนอก และส่งผลจากการคำนวณตัวดำเนินการออกไป
เราเตอร์ (Router) เราเตอร์ (router) เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่หาเส้นทางและส่ง(forward)แพ็กเกตข้อมูลระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไปยังเครือข่ายปลายทางที่ต้องการ
wireless gateway เกตเวย์ไร้สายกำหนดเส้นทางแพ็คเก็ตจาก LAN ไร้สายไปยังเครือข่ายอื่น, สายหรือไร้สาย WAN มันอาจถูกนำมาใช้เป็นซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือทั้งสองอย่างรวมกัน เกตเวย์ไร้สายรวมฟังก์ชั่นของจุดเข้าใช้งานแบบไร้สายเราเตอร์และมักจะมีฟังก์ชั่นไฟร์วอลล์เช่นกัน มีฟังก์ชันการแปลที่อยู่เครือข่าย (NAT) เพื่อให้ผู้ใช้หลายคนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตด้วย IP สาธารณะเดียว นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เหมือน Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) เพื่อกำหนด IP ให้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ
เกตเวย์ (Gateway) เกตเวย์ Gateway เป็นจุดต่อเชื่อมของเครือข่ายทำหน้าที่เป็นทางเข้าสู่ระบบเครือข่ายต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต ในความหมายของ router ระบบเครือข่ายประกอบด้วย node ของเกตเวย์ gateway และ node ของ host เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ในเครือข่าย และคอมพิวเตอร์ที่เครื่องแม่ข่ายมีฐานะเป็น node แบบ host ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการ