เต้ารับหรือเต้าเสียบ

0
210

อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้ามักจะไม่ต่อกับสายไฟในบ้านอย่างถาวรแต่จะมีเต้าเสียบเพื่อใช้พลังงานเมื่อต้องการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆอยู่โดยเต้าเสียบของอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดนั้นๆ มีไว้เพื่อนำไปเสียบกับเต้ารับที่ติดตั้งตรงจุดต่างๆภายในบ้านหรืออาคารต่างๆ ให้อุปกรณ์ไฟฟ้ามีพลังงานไฟฟ้าและสามารถใช้งานได้ โดยภายในบ้านควรติดตั้งเต้ารับหลายๆจุดเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยเต้ารับหนึ่งที่ไม่ควรเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้ามากเกินไปเพราะอาจจะเกิดความร้อนจนทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

ลักษณะของเต้าเสียบแต่ละรูปแบบ

1.เต้าเสียบแบบสองขา

-แบบแบน เป็นเต้าเสียบที่มีลักษณะที่ก้านเสียบสองข้าง โดยก้านทั้งสองด้านนั้นจะเป็นแบบแบน ตรงปลายจะมีวงกลมๆเล็กๆเพื่อยึดเต้ารับเข้ากับเต้าเสียบให้แน่นสนิทเข้าด้วยกัน

-แบบกลม

เป็นเต้าเสียบที่มีก้านสองก้านอยู่คนละฝั่งโดยก้านเสียบเป็นลักษณะกลม มีฉนวนป้องกันผู้ใช้งานจากกระแสไฟฟ้าที่อาจรั่วไหล

2.เต้าเสียบแบบสามขา

เป็นเต้าเสียบที่มีสองขาแบบเดียวกับเต้าเสียบแบบสองขา แต่จะมีก้านเสียบมากอีก 1 ก้าน ส่วนมากจะอยู่ด้านบนของก้านเสียบทั้งสองข้าง ก้านเสียบด้านบนที่เป็นก้านเสียบที่ต่อกับสายดินเพื่อป้องกันการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าโดยหากมีการรั่วไหลก้านเสียบที่อยู่บนสุดจะตัดไฟลงดินเพื่อป้องอันตรายให้แก่ผู้ใช้งาน

คุณสมบัติของเต้ารับและเต้าเสียบที่มีคุณภาพ

1.ทำมาจากวัสดุโลหะที่มีคุณภาพและป้องกันการเกิดสนิม

2.มีพื้นที่ ที่สามารถนำไฟฟ้าได้ดี

3.มีฉนวนหุ้มกันไฟฟ้า และฉนวนนั้นต้องมีคุณภาพและทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี

4.เต้ารับและเต้าเสียบต้องมีขนาดเหมาะกับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน