เซอร์กิตเบรกเกอร์ CIRCUIT BREAKER

0
206

เซอร์กิตเบรกเกอร์ คือ ตัวเปิด-ปิดวงจรไม่ไฟฟ้าไม่อัตโนมัติ แต่สามารถเปิดวงจรได้เองเมื่อกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านมีค่าเกิดจากที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าที่มีค่าสูงเกินกำหนด ทำให้ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น

ประเภทของเซอร์กิตเบรกเกอร์

1.โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์(Mold Case Circuit Breaker) เป็นเบรกเกอร์ทีห่อหุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าฟีโนลิกซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้า ที่สามารถทนแรงดันได้ดี ทำงานได้สองรูปแบบคือ เปิด ปิดเองและเปิดวงจรเองโดยอัติโนมัติหากกระแสไฟไหลเกิน โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์มี 2 รูปแบบ คือ

– เทอร์มัล ยูนิต(Thermal unit) เบรกเกอร์ชนิดนี้จะตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อ

ความร้อนจากกระแสไฟฟ้าไปดันให้ไบเมทัลโก่งตัว จนไปผลักให้เบรกเกอร์

ตัดวงจร การตัดวงจรรูปแบบนี้ใช้เวลานานและขึ้นอยู่กับความร้อนและ

กระแสไฟฟ้า

– แมกเนติกยูนิต(Magnetic Unit)

เป็นการตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อ มีกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูง 10 เท่าขึ้นไปไหลผ่านจนทำให้เกิดสนามแม่เหล็กความเข้มสูง  จนดึงอุปกรณ์ตัดวงจรลงได้ การตัดวงจรรูปแบบนี้ทำได้เร็วกว่าแบบเทอร์มัล ยูนิตและทำให้เบรกเกอร์ชำรุดเสียหายได้ช้ากว่า

2.โซลิดสเตททริปออร์อิเล็กทรอนิกทริปเซอร์กิตเบรกเกอร์(Solid State Trip or Electronic Trip Circuit Breaker) เป็นเบกเกอร์ที่มี  เคอเรนท์ทรานฟอร์เมอร์และมีไมโครโปรเซสเซอร์ เป็นตัวทำงานหลักให้โดยไมโครโปรเซสเซอร์หน้าที่วิเคราะห์กระแสไฟฟ้า เมื่อมีกระแสไฟฟ้าสูงเกินไปไมโครโปรเซสเซอร์ก็มีคำสั่งให้ดึงตัวควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าลงและตัดวงจรนอกจากนี้ไมโครโปรเซสเซอร์ยังมีอุปกณณ์เสริมในการทำงาน เช่น ปุ่มปรับกระแสไฟฟ้าและเวลาในการตัดวงจร ทำให้สามารถทำงานได้อยางมีประสิทธิภาพส่วนเคอเรนท์ทรานฟอร์เมอจะร์แปลงกระแสไฟฟ้าให้ต่ำตามสัดส่วนที่เหมาะสม