เครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือระบบ Network

0
57
ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบ Network  คือ การนำคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป มาเชื่อมต่อกัน รวมไปถึงการต่อ คอมพิวเตอร์ เข้ากับ Server จุดประสงค์หลักคือ การนำทรัพยากร มาใช้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการแชร์ไฟล์ การแชร์ปริ๊นเตอร์ และ อุปกรณ์ต่าง ๆ
สำหรับองค์กร ทั่วไปจะใช้ ระบบเครือข่าย เพื่อกำหนดสิทธิ์ของพนักงาน ในการใช้ข้อมูล การใช้ทรัพยากร เช่น กำหนดการเข้าใช้ โฟลเดอร์ กำหนดสิทธิ์ การเข้าใช้งานเครื่อง เพื่อป้องกันคนภายนอกเข้าใช้งาน และ ประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งนับว่ามีประโยชน์อย่างมากในการ างระบบ Server ซึ่งจะทำให้องค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประเภทของเครือข่าย

LAN (Local Area Network)  เครือข่ายภายใน หรือ แลน เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการ เชื่อมโยงกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เช่นอยู่ในห้อง ภายในอาคารเดียวกันหรือระยะที่ไม่ไกลกันมาก ท่านสามารถดูที่ ระบบแลน เป็นข้อมูลเพิ่มเติม
WAN (Wide Area Network)  แวนเป็นเครือข่ายที่ใช้ในการ เชื่อมโยงกัน ในระยะทางที่ห่างไกล อาจจะเป็น กิโลเมตรหรือ หลาย ๆ กิโลเมตร ระหว่างจังหวัด  ถ้าจะให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ การนำ Lan หลายๆ วง มาเชื่อมกันนั่นเอง
MAN (Metropolitan area network ) เป็น เครือข่ายที่เป็นระดับใหญ่ ที่ใช้เชื่อมกันในระดับจังหวัดในประเทศหรือระหว่างประเทศ ถ้าจะให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือการนำ WAN หลายๆ วงมาเชื่อมกันนั่นเอง