ฮับ hub และสวิตซ์ switch แตกต่างกันอย่างไร

0
437
switch
switch

Hub เป็นอุปกรณ์เครือข่ายที่อนุญาตให้เชื่อมต่อพีซีหลายเครื่องกับเครือข่ายเดียว ฮับอาจขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อ Ethernet, Firewire หรือ USB

Switch เป็นชุดควบคุมที่เปิดหรือปิดการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร นอกจากนี้ยังอาจใช้เพื่อกำหนดเส้นทางรูปแบบข้อมูลในการสตรีมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผ่านเครือข่าย ในบริบทของเครือข่ายสวิตช์เป็นอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อส่วนเครือข่าย

สรุป สวิสซ์ดีกว่าฮับที่สามารถกำหนดเส้นทางการเชื่อมต่อได้โดยตรง ไม่ต้องเสียเวลาในการหาปลายทาง