สาย stp ใช้ทําอะไร

สาย stp ใช้ทําอะไร สาย stp ถูกใช้ในงานที่มีการรบกวนของสัญญาณสูง ซึ่งทำให้การส่งสัญญาณข้อมูลผิดพลาดจึงจำเป็นต้องใช้สาย stp ที่มีการห่อหุ้มเป็นอย่างดี

การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับสายเคเบิล STP อยู่ในการติดตั้งในอุตสาหกรรมที่มีการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าจำนวนมาก เช่น โรงงานที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ซึ่งสามารถติดตั้งและบำรุงรักษาได้อย่างเหมาะสม สาย UTP เป็นสายที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตและมีข้อดีด้วยราคาถูกกว่าแต่สาย STP สามารถทำหน้าที่ป้องกันสัญญาณรบกวนจากแม่เหล็กไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีเมื่อเทียบกับสาย utp