สายแลน gigabit

สายแลน gigabit คือ สายแลนที่วิ่งที่ความเร็ว 1000Mbps

ก็จะมีสายแลน CAT5E CAT6 CAT7 CAT8

CAT5e คือ สายแลนที่เป็นสายทองแดงที่มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 1000Mbps

CAT6 คือ สายแลนที่เป็นสายทองแดงที่มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 10 Gpbs ในระยะสาย 60 เมตร ถ้าไกลกว่านั้นความเร็วอยู่ที่ 1 Gpbs Bandwidth อยู่ที่ 250MHz

CAT7 คือ สายแลนที่เป็นสายทองแดงที่มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 10 Gpbs Bandwidth อยู่ที่ 600MHz