unshielded UTP หมายถึงการไม่มีโลหะป้องกันรอบสายทองแดง โดยธรรมชาติแล้วการออกแบบคู่บิดช่วยลดการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการส่งสัญญาณที่สมดุลทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้โล่ทางกายภาพ นอกจากนี้อัตราการบิดที่แตกต่างกันนั่นคือความแตกต่างของจำนวนบิดระหว่างคู่ต่างๆยังสามารถใช้เพื่อลดปัญหาการพังทลายได้ เนื่องจากการป้องกันเหล่านี้มาจากการที่สายไฟถูกวางออกทางร่างกายการดัดหรือยืดสาย UTP มากเกินไปอาจทำให้เกิดความเสียหายกับคู่และทำให้สัญญาณรบกวนเกิดขึ้นได้มากขึ้น