สายแลนภายในแต่ละเส้นทำหน้าที่อะไร

0
288
สายแลน
สายแลน

โครงสร้างของสายแลน

(ของสาย Cat5 ซึ่งสายประเภทอื่นๆ ก็คล้ายๆ กัน)

ชนิดของสายแลนที่ใช้สำหรับอีเธอร์เน็ตเรียกว่าสายเคเบิลประเภท 5 หรือ Cat5 มันมีสายทองแดง 24 เกจวัดแปดเส้นแยกกันเป็นสี่คู่ภายในแจ็คเก็ตสายเคเบิล แต่ละคู่บิดรอบกัน ดังนั้นจึงได้ชื่อว่า “คู่บิด” โดยทั่วไปจะใช้สามบิดสำหรับระยะหนึ่งนิ้วของทุกคู่บิด ระยะห่างที่แท้จริงของการบิดต่างกันไปในแต่ละคู่ วิธีการเดินสายโครงสร้างนี้ช่วยลดโอกาสในการรบกวนสัญญาณจากแหล่งภายนอกเช่นหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือวิทยุรวมถึงการรบกวนภายในหรือ crosstalk จากคู่อื่น ๆ

จุดสิ้นสุดของปลายทั้งสองของสายเคเบิลคู่บิดเป็นขั้วต่อ 8P8C (RJ45)

8P8C ย่อมาจาก “8 Position 8 contact”

สายแต่ละเส้นในสายเคเบิล Cat5 นั้นจะปิดด้วยหมุด หมุดเป็นหมายเลขที่กำหนด 1 ถึง 8 และมีการจับคู่ในลักษณะเดียวกันกับสายเคเบิล หมุดเหล่านี้เป็นจุดติดต่อและจัดเรียงเป็นแถวภายในตัวเรือนของขั้วต่อ ปลั๊กสายเคเบิล Cat5 สามารถเชื่อมต่อกับซ็อกเก็ต 8P8C เท่านั้นซึ่งมีโครงสร้างที่สมบูรณ์พร้อมจุดเชื่อมต่อแปดจุด

ฟังก์ชันกาใช้งาน

สายเคเบิล Cat5 สามารถเป็นแบบ “ตรง” หรือ “ครอสโอเวอร์”

ในการตั้งค่าแบบ “ตรง” สำหรับปลั๊กและซ็อกเก็ตหมุด 1 และ 2 ใช้สำหรับส่งสัญญาณและหมุด 3 และ 6 สำหรับการรับสัญญาณ

การตั้งค่าการเดินสายนี้ใช้สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ เช่นฮับหรือสวิตช์ ในการตั้งค่า “ครอสโอเวอร์” การกำหนดค่าจะถูกย้อนกลับเพื่อให้หมุดปลั๊กส่งสัญญาณเชื่อมต่อกับหมุดซ็อกเก็ตที่รับสัญญาณ ใช้สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอีกเครื่องโดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าช่องเสียบสายเคเบิล Cat5 สำหรับครอสโอเวอร์ภายในเพื่อรับสาย “ตรง” รุ่นใหม่ของเราเตอร์ฮับและสวิตช์สามารถสลับระหว่างการตั้งค่า “แบบตรง” และ “แบบไขว้” โดยไม่จำเป็นต้องใช้สายเคเบิล Cat5 สองสายที่แตกต่างกัน