สะพานไฟ ( cut out )

0
1147

สะพานไฟ ( cut out ) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้ปิด-เปิดวงจรไฟฟ้าภายในบ้านและอาคาร เพราะสะพานไฟคือตัวต่อสายไฟจากมาตรไฟฟ้าที่เชื่อมวงจรไฟฟ้าภายในบ้านเข้าด้วยกันโดยตัวสะพานไฟจะมีทั้งสะพานไฟหลักและสะพายไฟรองโดยสะพายไฟหลักทำหน้าที่ควบคุมวงจรไฟฟ้าในบ้านทั้งหมดส่วนสะพานไฟรองทำหน้าที่เอากระแสไฟฟ้าบางส่วนจากสะพานไฟหลักมาใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆภายในบ้าน การติดตั้งสะพายไฟหลักและรองแยกกันถือเป็นข้อดี เพราะสามารถช่วยในการประหยัดค่าไฟและสามารถแยกการใช้ไฟฟ้าตามส่วนต่างๆของบ้านได้นอกจากนี้ยังสะดวกเวลาซ่อมแซมสะพานไฟอีกด้วย

ส่วนประกอบของสะพานไฟ

1.ฉนวน

2.ฟิวส์

3.ตัวนำ

4.ฉนวนที่จับ

5.แผ่นทองแดง

6.คันโยก

7.สายเข้าบ้าน

ขั้นตอนการใช้สะพานไฟ

-ดันคันโยกขึ้นเมื่อต้องการต่อวงจรเพื่อใช้กระแสไฟฟ้า

-ดันคันโยกลงในกรณีที่ต้องการตัดวงจรไฟฟ้าชั่วคราว

หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้าน

ประโยชน์ของสะพายไฟ

ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ไฟฟ้าจากวงจรไฟฟ้า และยังสามารถควบคุมหรือตัดวงจรไฟฟ้าได้เองโดยไม่อันตราย ในกรณีที่ต้องการตัดวงจรไฟฟ้าเพื่อติดตั้งหรือซ่อมแซม อุปกรณ์ไฟฟ้าสะพายไฟฟ้าก็อำนวยความสะดวกให้โดยการตัดกระแสไฟฟ้าให้หยุดเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งานภายในบ้าน

สิ่งที่ต้องระวังเมื่อใช้สะพานไฟ

ในการใช้สะพายไฟ ในขณะที่กำลังโยกคันโยกเพื่อขึ้นหรือลงนั้นควรจะใช้ระมัดระวังโดยต้องโยกคันโยกให้แน่นกับที่รองรับจนสนิท เพื่อกันความร้อนที่สูงขณะใช้งานเพื่อป้องกันไม่ได้เกิดเพลิงไหม้