สวิตซ์ คือ อะไร

0
4749
Switch
Switch

สวิตซ์ คือ ตัวตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้าเฉพาะที่เพื่อจ่ายหรือตัดแรงดันไฟฟ้าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เป็นอุปกรณ์เกิดจากการต่ออนุกรมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและสายไฟ สวิตซ์นอกจากจะเป็นตัวต่อหรือต่อวงจรไฟฟ้าแล้ว ยังเป็นตัวป้องกันผู้ใช้งานจากการโดนไฟช็อตได้อีกด้วย

ส่วนประกอบของสวิตซ์

1.คาน  คือ ที่กดเปิด-ปิด เพื่อต่อหรือปิดวงจรไฟฟ้า

2.แผ่นโลหะใต้คาน คือ ตัวเชื่อมปุ่มสวิตซ์กับปุ่มโลหะของฐานสวิตซ์

3.ขดลวดสปริง คือ ตัวดันคานให้ค้างอยู่กับที่ เมื่อกดสวิตซ์เปิด หรือ ปิด

ประเภทของสวิตซ์

-สวิตซ์ทางเดียว เป็นสวิตซ์ไฟฟ้า 1 อัน ต่อ ไฟ 1ดวง สามารถเปิด ปิด ได้โดยตรง

-สวิตซ์สองทาง  สวิตซ์ 2 อัน ต่อ ไฟ 1ดวง สวิตซ์ชนิดนิยมนำมาใช้ในทางขึ้นลงบันไดเป็นสวิตซ์ที่ช่วยประหยัดไฟได้ดี

-สวิตซ์อัตโนมัติ เป็นสวิตซ์ที่ เมื่่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจะไม่หลอมละลายหรือขาด เมื่อซ่อมแซมภายในที่เสียเสร็จก็สามารถกดเปิด ปิด หรือใช้งานตามปกติได้ทันที

-สวิตช์แบบเลื่อน เป็นสวิตช์ที่มีตัวเลื่อนยื่นออกมาจากสวิตช์เพื่อให้เลื่อนขึ้นหรือลงโดยเลื่อนขึ้นคือต่อวงจรไฟฟ้า ส่วนเลื่อนลงคือตัดวงจรไฟฟ้า

-สวิตช์แบบเลื่อนเป็นสวิตช์ที่มีตัวเลื่อนยื่นออกมาจากสวิตช์เพื่อให้เลื่อนขึ้นหรือลงโดยเลื่อนขึ้นคือต่อวงจรไฟฟ้า ส่วนเลื่อนลงคือตัดวงจรไฟฟ้า

-สวิตช์แบบกดเป็นสวิตช์ที่ต้องใช้นิ้วกดขึ้น หรือลง เพื่อทำการใช้งาน

– สวิตช์แบบกระดกเป็นสวิตช์ทีมีตัวกระดกยื่นออกมา เพื่อใช้ควบคุม

วงจรไฟฟ้า การใช้งานคือใช้นิ้วกดลง หรือ กดขึ้น

– สวิตช์แบบก้านยาวมีก้านสวิตช์ยาวยื่นออกมา เพื่อให้ผู้ใช้งานโยกขึ้น-ลง

เพื่อใช้งาน

-สวิตช์แบบหมุนเป็นสวิตซ์ที่ต้องหมุนเพื่อเลือกตำแหน่งให้ตรงกับการใช้งาน