วิธีการเดินสายแลน ที่ลูกค้าควรรู้

วิธีการเดินสายแลนที่ลูกค้าควรรู้ก่อนที่จะทำการติดตั้งสายแลน

1.สิ่งแรกที่ลูกค้าควรรู้คือ จะเดินสายและเพื่อใช้กับอุปกรณ์ใด

 • คอมพิวเตอร์
 • ปริ๊นเตอร์
 • เซิร์ฟเวอร์
 • แสกนลายนิ้วมือ
 • pos เครื่องต่อเชื่อมขยายอื่นๆ
 • Wifi Asscess Point อุปกรณ์ไวไฟ
 • อื่นๆ

2. ลักษณะของบ้าน อาคาร บริษัท โรงงาน

เดินสายแลนในบ้าน การเดินสายแลนในบ้านควรคำนึงถึงความสวยงามเป็นหลัก ซึ่งสามารถทำได้สองลักษณะคือ การเดินแบบตีกิ๊ฟลักษณะคล้ายการเดินสายเคเบิลทีวี สีขาว มีกิ๊ฟติดที่สายกับกำแพง อย่างที่สองคือการใส่รางเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยตัวนี้ราคาจะข้างแพงกว่าเนื่องจากส่วนที่เพิ่มมาคือรางและท่อนั่นเอง

เดินสายแลนในบริษัท ออฟฟิต สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือการใช้งานเป็นหลักและความสวยงามไม่เกะกะของสาย เพราะหากสายรุงรังก็จะทำให้การเดินรวมไปถึงการใช้งานจะมีปัญหาเมื่อมีพนักงานมาเตะสายแลนหรือสายโทรศัพท์สายจะหลุด ขาด ชำรุดได้

การเดินสายแลนในโรงงาน จะคล้ายๆการเดินสายในบริษัทเพียงแต่อาจมีอุปกรณ์ที่เพิ่มเข้ามา เช่นพวกอุปกรณ์เชื่อมต่อ อุปกรณ์ป้องกันสาย เป็นต้น

การเดินสายแลนในโรงแรม การเดินสายในโรงแรมค่อนข้างยากแนะนำให้ใช้ไวไฟจะดีที่สุด

การเดินสายนอกอาคาร การเดินสายนอกอาคารนั้นต้องใช้สายนอกอาคารและมีท่อในการหุ้มไม่ให้สายเปลี่อย การเดินลักษณะนี้จะทำยากกว่าเดินภายใน

**หากท่านไม่เน้นความสวยงาม การใช้งานที่ต้องสเถียรมากๆ สามารถซื้อสายมาต่อเข้าระบบใช้งานได้เลย แต่หากต้องการระบบที่สเถียรและสายไม่เกะกะแนะนำติดต่อช่างดีที่สุด ซึ่งในบริการด้านนี้เราก็มีให้บริการกับลูกค้า เข้าไปที่ https://www.comsiam.com/service/lan/

3.อุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินสายแลน

 • บรรได
 • สว่าน ใช้เจาะยึดรางท่อหรือบล็อกแลนกับกำแพง
 • ท่อหรือราง ใช้เก็บสาย
 • สายลัดพลาสติก
 • ท่อพลาสติกอ่อน
 • วายมาร์คเกอร์
 • ปลอกสี อุปกรณ์เสริม
 • หัว RJ45 เป็นหัวแลนที่นิยมใช้กัน
 • คีมเข้าหัว ใช้ในการเข้าหัวแลน
 • สายUTP
 • รางอลูมิเนียม
 • WALL RACK
 • SWITCH
 • ปลกั๊ RJ45ตัวเมีย
 • ดอกสว่าน
 • น็อตสกูร
 • ปลกั๊ราง Outlet
 • คีมเข้าหัวสาย LAN
 • ตัวเช็คสาย
 • สว่านเจาะกระแทก
 • ดอกสว่านเจาะอลูมิเนียม
 • คีมตัดสาย
 • ไขควง
 • ฆ้อนเล็ก
 • คัตเตอร์

อุปกรณ์คร่าวๆ ก็จะมีประมาณนี้ส่วนอุปกรณ์เพิ่มเติมก็แล้วแต่หน้างานครับ

4.ทีนี้เรามาดูการเชื่อมต่อว่ามีกี่แบบ

แลน (อังกฤษ: Local Area Network หรือ LAN) หรือ ข่ายงานบริเวณระยะไกล เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถึงกันทั้งหมดโดยอาศัยสื่อกลาง มีการแบ่งแยกเครือข่ายออกเป็น 3 รูปแบบการเชื่อมโยงคือ การเชื่อมโยงภายในพื้นที่ระยะใกลหรือ แลน (LAN) การเชื่อมโยงเครือข่ายระดับเมืองหรือแมน (MAN) และการเชื่อมโยงระยะไกลหรือแวน (WAN) โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายแบบแลน มี 3 รูปแบบ คือ

1.Hight มีการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็ว 10-100 GB/sจะเชื่อมต่อกันบนสายสัญญาณเส้นเดียวกัน โดยจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า T-Connector เป็นตัวแปลงสัญญาณข้อมูลเพื่อนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และ Terminator ในการปิดหัวท้ายของสายในระบบเครือข่ายเพื่อดูดซับข้อมูลไม่ให้เกิดการสะท้อนกลับของสัญญาณ
2. Low เป็นระบบที่มีเป็นการต่อแบบรวมศูนย์ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต่อสายเข้าไปที่อุปกรณ์ที่เรียกว่า Hub หรือ Switch โดยอุปกรณ์ที่เรียกว่า Hub หรือ Switch จะทำหน้าที่เปรียบศูนย์กลางที่ทำหน้าที่กระจายข้อมูล โดยข้อดีของการต่อในรูปแบบนี้คือ หากสายสัญญาณเกิดขาดในคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆจะสามารถใช้งานได้ปรกติ แต่หากศูนย์กลางคือ Hub หรือ Switch เกิดเสียจะทำให้ระบบทั้งระบบไม่สามารถทำงานได้ทั้งระบบ
3. Rang เป็นระบบที่มีการส่งข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะมีเครื่อง Com หรือ device ในการปล่อย analog เพื่อตรวจสอบว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใดต้องการส่งข้อมูลหรือไม่และระหว่างการส่งข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆที่ต้องการส่งข้อมูลจะต้องทำการรอให้ข้อมูลก่อนหน้านั้นถูกส่งให้สำเร็จเสียก่อน
ข้อดีของระบบแลน ดูเพิ่มเติมที่ วิกิ

เนื่องจากผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในวง LAN เดียวกันสามารถใช้ทรัพยากรที่มีในวง LAN ร่วมกันได้ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสำหรับอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ หรือสแกนเนอร์ เป็นต้น
การขนย้ายข้อมูลทำได้ง่าย

ข้อเสียของระบบแลน

 1. ถ้าสายขาดจะไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลได้
 2. ไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลระยะไกลมากๆได้

ซึ่งอาจจะมีการเพิ่มการเชื่อมต่อแยกย่อยออกเป็น

การใช้สายแลน เหมาะสำหรับการใช้สำหรับคอมพิวเตอร์และความสเถียรเยอะๆ

การใช้ไวไฟ เหมาะสำหรับใช้โน๊ตบุ๊คและมือถือ ข้อมูลเพิ่มเติม ข่าวไอที