Network
Network

เครือข่ายท้องถิ่น (LAN) คือ กลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งใช้สายในการสื่อสารร่วมกันที่เราเรียกว่า สายแลน รวมไปถึงการการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่เราเรียกว่า wifi กับเซิร์ฟเวอร์ โดยปกติแลนจะรวมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ภายในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน เช่น สำนักงานหรือบริษัท โรงงาน บ้านและสถานที่อื่นๆ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถืออื่น ๆ ใช้การเชื่อมต่อ LAN เพื่อแชร์ทรัพยากรต่างๆ เช่นเครื่องพิมพ์หรือที่จัดเก็บข้อมูลเครือข่าย รวมไปถึงสามารถทำให้ใช้อินเตอร์เน็ตในวงแลนได้ด้วยเช่นกัน

Ethernet และ Wi-Fi เป็นสองวิธีหลักในใช้งานการเชื่อมต่อ LAN Ethernet เป็นข้อกำหนดที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สื่อสารกันได้ Wi-Fi ใช้คลื่นวิทยุเพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับ LAN เทคโนโลยี LAN อื่น ๆ รวมทั้ง Token Ring, Fiber Distributed Data Interface และ ARCNET สูญหายเนื่องจากความเร็ว Ethernet และ Wi-Fi เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของการทำงานรับ-ส่งข้อมูลมากๆ ทำให้เกิดการพัฒนา LAN เสมือนซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถจัดกลุ่มโหนดเครือข่ายและแบ่งพาร์ติชันได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

โดยปกติชุดโปรแกรมแอ็พพลิเคชันจะเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ แล้วใช้ระบบ LAN ทำให้ผู้ใช้ที่ต้องการใช้แอปพลิเคชันสามารถดาวน์โหลดได้บ่อยครั้งและเรียกใช้จากอุปกรณ์ภายในเครื่อง ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อการพิมพ์และบริการอื่น ๆ ได้ตามต้องการผ่านทางแอพพลิเคชันที่รันบนเซิร์ฟเวอร์ LAN ผู้ใช้สามารถแบ่งปันไฟล์กับคนอื่น ๆ ที่เก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ LAN ในการเข้าถึงข้อมูลการอ่านและเขียนสามารถทำได้โดยผู้ดูแลระบบเครือข่าย เช่น ให้สิทธิแผนกบัญชีสามารถเข้าได้แค่คนของแผนกบัญชีโดยผ่านทาง username และ password ที่ได้มาจากแอดมินที่ดูแลเซิฟเวอร์ ดังนั้น เซิร์ฟเวอร์ LAN เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่มีการป้องกันเพื่อรักษาความปลอดภัยแอ็พพลิเคชันภายในและข้อมูลจากการเข้าถึงจากภายนอกด้วยเช่นกัน

สรุปง่าย ๆ ระบบแลน ก็จะมี การเดินสายแลน และ ระบบไวไฟ

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเดินสายแลน http://www.comsiam.com/lan/