ระบบแลน คือ อะไร

0
134

ระบบแลน คือ อะไร เครือข่ายท้องถิ่นหรือ LAN เป็นเครือข่ายหรือกลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้สายการสื่อสารทั่วไปหรือลิงค์ไร้สายในพื้นที่จำกัด เช่น ในบ้าน ออฟฟิต บริษัท อาคารสำนักงาน โรงเรียนและสถานที่ใกล้เคียงอื่นๆ ฟังก์ชั่นของ LAN คือการเปิดใช้งานการแชร์ข้อมูลและทรัพยากรเช่นไฟล์เครื่องพิมพ์เกมแอปพลิเคชันอีเมลหรือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต LAN มักถูกสร้างขึ้นเพื่อเปิดใช้งานการแบ่งปันทรัพยากรและบริการ เช่น ไฟล์ เครื่องพิมพ์ เกม แอปพลิเคชัน อีเมลหรือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

ส่วนประกอบ Ethernet LAN
LAN Ethernet ทั่วไปมี ฮับ สวิตช์หรือเราเตอร์ที่อุปกรณ์แต่ละเครื่องเชื่อมต่อผ่านสาย LAN

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทั่วไปกับ LAN

ในยุคสมัยใหม่นี้ LANs ใช้ Wi-Fi หรือ Ethernet เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์สองตัวหรือมากกว่าเข้าด้วยกัน Wi-Fi LAN และบรอดแบนด์เราเตอร์ Wi-Fi LAN สามารถใช้งานจุดเชื่อมต่อไร้สายหลายจุดเมื่อใดก็ตามที่อุปกรณ์ตรวจจับช่วงสัญญาณของ Wi-Fi ในทางกลับกัน LAN ที่เราพบที่บ้านหรือเราเตอร์บรอดแบนด์ไร้สายทำหน้าที่ของจุดเชื่อมต่อ ส่วนประกอบ Ethernet LAN LAN Ethernet ทั่วไปมี ฮับ สวิตช์หรือเราเตอร์ที่อุปกรณ์แต่ละเครื่องเชื่อมต่อผ่านสาย LAN เนื่องจากความต้องการอินเตอร์เน็ราคาถูกและความเร็วอีเทอร์เน็ต รวมทั้ง Wi-Fi เป็นที่ต้องการในธุรกิจและบ้านส่วนใหญ่ แต่ก็สามารถใช้ LAN ที่มีการเชื่อมต่อกับไฟเบอร์ออฟติกได้เช่นกัน

ข้อดีของระบบ LAN

เนื่องจากการแชร์ทรัพยากรเป็นบทบาทสำคัญของเครือข่ายท้องถิ่นจึงเป็นที่ชัดเจนว่าเครือข่ายประเภทนี้หมายถึงการสื่อสารที่เร็วขึ้น ไม่เพียงแต่สามารถแชร์ไฟล์และข้อมูลอื่น ๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นหากอยู่ในเครือข่ายท้องถิ่น แทนที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก่อนถึงไฟล์ แต่การสื่อสารแบบจุดต่อจุดสามารถตั้งค่าเพื่อการสื่อสารภายในที่รวดเร็วยิ่งขึ้น 1.เนื่องจากผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในวง LAN เดียวกันสามารถใช้ทรัพยากรที่มีในวง LAN ร่วมกันได้ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสำหรับอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ หรือสแกนเนอร์ เป็นต้น 2.การขนย้ายข้อมูลระหว่างเครื่องต่อเครื่องในระบบ ทำได้รวดเร็วกว่าการขนย้ายข้อมูลด้วยแผ่นดิส USB Harddisk และอุปกรณ์หน่วยความจำอื่น ๆ 3.เป็นระบบพื้นฐานในการเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต ข้อเสียของ LAN

  1. ถ้าสายขาดจะไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลได้
  2. ไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ในระยะไกลมากๆ

 

ระบบแลน คือ อะไร

แลน (อังกฤษ: Local Area Network หรือ LAN) หรือ ข่ายงานบริเวณระยะไกล เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถึงกันทั้งหมดโดยอาศัยสื่อกลาง มีการแบ่งแยกเครือข่ายออกเป็น 3 รูปแบบการเชื่อมโยงคือ การเชื่อมโยงภายในพื้นที่ระยะใกลหรือ แลน (LAN) การเชื่อมโยงเครือข่ายระดับเมืองหรือแมน (MAN) และการเชื่อมโยงระยะไกลหรือแวน (WAN) โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายแบบแลน มี 3 รูปแบบ คือ

  1. Hight มีการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็ว 10-100 GB/sจะเชื่อมต่อกันบนสายสัญญาณเส้นเดียวกัน โดยจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า T-Connector เป็นตัวแปลงสัญญาณข้อมูลเพื่อนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และ Terminator ในการปิดหัวท้ายของสายในระบบเครือข่ายเพื่อดูดซับข้อมูลไม่ให้เกิดการสะท้อนกลับของสัญญาณ
  2. Low เป็นระบบที่มีเป็นการต่อแบบรวมศูนย์ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต่อสายเข้าไปที่อุปกรณ์ที่เรียกว่า Hub หรือ Switch โดยอุปกรณ์ที่เรียกว่า Hub หรือ Switch จะทำหน้าที่เปรียบศูนย์กลางที่ทำหน้าที่กระจายข้อมูล โดยข้อดีของการต่อในรูปแบบนี้คือ หากสายสัญญาณเกิดขาดในคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆจะสามารถใช้งานได้ปรกติ แต่หากศูนย์กลางคือ Hub หรือ Switch เกิดเสียจะทำให้ระบบทั้งระบบไม่สามารถทำงานได้ทั้งระบบ
  3. Rang เป็นระบบที่มีการส่งข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะมีเครื่อง Com หรือ device ในการปล่อย analog เพื่อตรวจสอบว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใดต้องการส่งข้อมูลหรือไม่และระหว่างการส่งข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆที่ต้องการส่งข้อมูลจะต้องทำการรอให้ข้อมูลก่อนหน้านั้นถูกส่งให้สำเร็จเสียก่อน

ข้อดีของระบบแลน

  1. เนื่องจากผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในวง LAN เดียวกันสามารถใช้ทรัพยากรที่มีในวง LAN ร่วมกันได้ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสำหรับอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ หรือสแกนเนอร์ เป็นต้น
  2. การขนย้ายข้อมูลทำได้ง่าย

ข้อเสียของระบบแลน

  1. ถ้าสายขาดจะไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลได้
  2. ไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลระยะไกลมากๆได้

นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายแลน ในการบริหารจัดการเครือข่ายภายในองค์กร ปัญหาที่พบอยู่เสมอคือความผิดปกติภายในระบบที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะ กว่าที่ผู้ดูแลระบบจะรับทราบถึงปัญหา เวลาก็อาจผ่านไปเนิ่นนานจนเกิดความเสียหาย อีกทั้งการระบุต้นเหตุของปัญหาก็อาจไม่ใช่เรื่องง่ายนัก การนำระบบตรวจสอบการทำงานเครือข่ายอัตโนมัติมาใช้ จึงสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ดูแลระบบ ทำให้สามารถรับรู้ในทันทีที่เกิดปัญหา และสามารถทำการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้การทำงานของระบบเครือข่ายภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ

  • โปรแกรมคอมพิวเตอร์ NetHAM modul เวอร์ชัน 1.0 สำหรับบริหารเครือข่ายขนาดเล็ก พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นระบบตรวจสอบและแสดงสถานภาพเครือข่าย โดยเฉพาะสำหรับห้างร้าน องค์กรขนาดเล็ก หรือโรงเรียน ซึ่งอาจจะไม่มีงบประมาณมากพอที่จะซื้อซอฟต์แวร์บริหารเครือข่ายราคาแพง NetHAM เน้นให้ใช้งานสะดวก มีระบบการแสดงผลด้วยภาพที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถเห็นภาพรวมของระบบได้อย่างรวดเร็ว

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทั่วไปกับ LAN
ในยุคสมัยใหม่นี้ LANs ใช้ Wi-Fi หรือ Ethernet เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์สองตัวหรือมากกว่าเข้าด้วยกัน

อ่านเพิ่มเติม ความรู้เครือข่าย ความรู้ระบบเน็ตเวิร์ค ระบบเครือช่าย ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก วิกิพีเดีย

คุณสามารถเชื่อมต่อสาย LAN เข้ากับพอร์ต Ethernet ได้หรือไม่
ตามมาตรฐาน IEEE อีเธอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีสำหรับการกำหนดค่าการเดินสายหรือการเดินสายเคเบิลในเครือข่ายข้อมูลที่เชื่อมต่อซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์เข้าด้วยกัน การเชื่อมต่อนี้เกิดขึ้นผ่านสาย LAN ซึ่งเป็นสาเหตุให้อีเธอร์เน็ตบางครั้งเรียกว่าเทคโนโลยี LAN ดังนั้นใช้ได้หากเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ประเภทการเชื่อมต่อระบบแลน

การศึกษาโทโพโลยีเครือข่ายยอมรับโทโพโลยีพื้นฐานแปดประการ: แบบจุดต่อจุด, รถบัส, ดาว, วงแหวนหรือวงกลม, ตาข่าย, ต้นไม้, ลูกผสมหรือโซ่ดอกเดซี่

จุดต่อจุด

บทความหลัก: จุดต่อจุด (โทรคมนาคม)
โทโพโลยีที่ง่ายที่สุดพร้อมลิงก์เฉพาะระหว่างจุดปลายสองจุด ที่เข้าใจง่ายที่สุดคือความแตกต่างของทอปอโลยีแบบจุดต่อจุดเป็นช่องทางการสื่อสารแบบจุดต่อจุดที่ปรากฏขึ้นสำหรับผู้ใช้เพื่อเชื่อมโยงอย่างถาวรกับจุดปลายทั้งสอง โทรศัพท์กระป๋องของเด็กเป็นตัวอย่างหนึ่งของช่องทางกายภาพโดยเฉพาะ

ด้วยการใช้เทคโนโลยีการสลับวงจรหรือการสลับแพ็คเก็ตวงจรแบบจุดต่อจุดสามารถตั้งค่าแบบไดนามิกและลดลงเมื่อไม่ต้องการอีกต่อไป โทโพโลยีแบบจุดต่อจุดเปลี่ยนเป็นโมเดลพื้นฐานของโทรศัพท์ทั่วไป

ค่าของเครือข่ายแบบจุดต่อจุดแบบถาวรคือการสื่อสารที่ไม่มีการขัดขวางระหว่างสองจุดปลาย มูลค่าของการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดตามความต้องการเป็นสัดส่วนกับจำนวนคู่ที่มีศักยภาพของสมาชิกและได้รับการแสดงเป็นกฎหมายของเมตคาล์ฟ

Daisy chain

เดซี่เชนสามารถทำได้โดยการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในซีรีส์ต่อไป หากข้อความมีไว้สำหรับคอมพิวเตอร์ที่แบ่งครึ่งบรรทัดแต่ละระบบจะกระเด้งตามลำดับจนกว่าจะถึงปลายทาง เครือข่ายแบบ daisy-chain สามารถมีสองรูปแบบพื้นฐาน: เชิงเส้นและแหวน

Linear ทอพอโลยีทำให้การเชื่อมโยงสองทางระหว่างคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งกับเครื่องถัดไป อย่างไรก็ตามสิ่งนี้มีราคาแพงในช่วงแรกของการคำนวณเนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง (ยกเว้นที่ปลายแต่ละด้าน) ต้องใช้ตัวรับสัญญาณสองตัวและตัวส่งสัญญาณสองตัว

ด้วยการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ปลายแต่ละด้านของโซ่ทำให้สามารถสร้างโทโพโลยีวงแหวนขึ้นได้ เมื่อโหนดส่งข้อความข้อความจะถูกประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในวงแหวน ข้อได้เปรียบของแหวนคือจำนวนของเครื่องส่งสัญญาณและตัวรับสามารถตัดครึ่ง เนื่องจากข้อความจะวนซ้ำไปเรื่อย ๆ การส่งไม่จำเป็นต้องไปทั้งสองทิศทาง นอกจากนี้ยังสามารถใช้วงแหวนเพื่อปรับปรุงความทนทานต่อความผิดปกติ หากวงแหวนแตกที่ลิงก์เฉพาะดังนั้นการส่งสัญญาณสามารถส่งผ่านเส้นทางย้อนกลับได้ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าโหนดทั้งหมดเชื่อมต่ออยู่เสมอในกรณีที่เกิดความล้มเหลวเพียงครั้งเดียว

แบบบัส Bus

โครงสร้างเครือข่ายบัส ในเครือข่ายท้องถิ่นโดยใช้โทโพโลยีบัสแต่ละโหนดจะเชื่อมต่อกันด้วยตัวเชื่อมต่ออินเตอร์เฟสกับสายเคเบิลกลางเส้นเดียว นี่คือ ‘บัส’ หรือที่เรียกว่ากระดูกสันหลังหรือลำตัว) ข้อมูลทั้งหมดที่ส่งระหว่างโหนดในเครือข่ายจะถูกส่งผ่านสื่อกลางทั่วไปนี้และสามารถรับได้จากทุกโหนดในเครือข่ายพร้อมกัน

สัญญาณที่มีที่อยู่ของเครื่องรับที่ตั้งใจเดินทางจากเครื่องต้นทางในทั้งสองทิศทางไปยังเครื่องทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับรถบัสจนกว่าจะพบผู้รับที่ต้องการจากนั้นจึงรับข้อมูล หากที่อยู่ของเครื่องไม่ตรงกับที่อยู่ที่ต้องการสำหรับข้อมูลส่วนข้อมูลของสัญญาณจะถูกละเว้น เนื่องจากโครงสร้างของบัสประกอบด้วยสายไฟเพียงเส้นเดียวจึงมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการติดตั้งทอพอโลยีอื่น ๆ แต่การประหยัดจะถูกชดเชยด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในการจัดการเครือข่าย นอกจากนี้เนื่องจากเครือข่ายขึ้นอยู่กับสายเคเบิลเดียวจึงอาจเป็นจุดเดียวของเครือข่ายที่ล้มเหลว ในโทโพโลยีข้อมูลที่ถูกถ่ายโอนนี้สามารถเข้าถึงได้โดยโหนดใด ๆ

รถบัสเชิงเส้น Linear bus

ในเครือข่ายรถบัสเชิงเส้นโหนดทั้งหมดของเครือข่ายจะเชื่อมต่อกับสื่อส่งสัญญาณทั่วไปซึ่งมีเพียงสองจุดปลาย เมื่อสัญญาณไฟฟ้าถึงจุดสิ้นสุดของบัสสัญญาณจะถูกสะท้อนกลับลงมาที่บรรทัดทำให้เกิดการรบกวนที่ไม่พึงประสงค์ เพื่อป้องกันสิ่งนี้จุดสิ้นสุดสองจุดของบัสจะถูกยกเลิกด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าเทอร์มิเนเตอร์

บัสแบบกระจาย

ในเครือข่ายบัสแบบกระจายโหนดทั้งหมดของเครือข่ายจะเชื่อมต่อกับสื่อการส่งข้อมูลทั่วไปที่มีจุดปลายมากกว่าสองจุดซึ่งสร้างขึ้นโดยการเพิ่มสาขาไปยังส่วนหลักของสื่อการส่งข้อมูล – ฟังก์ชั่นโทโพโลยีบัสแบบกระจายทางกายภาพในลักษณะเดียวกัน เป็นทอปอโลยีเชิงเส้นแบบฟิสิคัลทางกายภาพเนื่องจากโหนดทั้งหมดใช้สื่อการส่งทั่วไป

เครือข่ายดาว (star)

โครงสร้างเครือข่ายดาว
ใน star topology โหนดอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกตัว (เวิร์กสเตชันคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ) เชื่อมต่อกับโหนดส่วนกลางที่เรียกว่าฮับหรือสวิตช์ ฮับคือเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นไคลเอนต์ เครือข่ายไม่จำเป็นต้องมีลักษณะคล้ายกับดาวเพื่อจัดประเภทเป็นเครือข่ายดาว แต่โหนดอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมดในเครือข่ายจะต้องเชื่อมต่อกับฮับกลางเดียว การรับส่งข้อมูลทั้งหมดที่ข้ามผ่านเครือข่ายผ่านฮับกลางซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวส่งสัญญาณซ้ำ

โครงสร้างของดาวนั้นถือว่าเป็นโครงสร้างที่ง่ายที่สุดในการออกแบบและใช้งาน ข้อดีอย่างหนึ่งของโครงสร้างของดาวคือความง่ายในการเพิ่มโหนดเพิ่มเติม ข้อเสียเปรียบหลักของทอพอโลยีดาวฤกษ์คือฮับหมายถึงจุดหนึ่งของความล้มเหลว นอกจากนี้เนื่องจากการสื่อสารอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมดต้องไหลผ่านฮับกลางดังนั้นจึงรวม Central Bandwidt