คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับสายแลน Cat6, Cat7 และ Cat8

สายแลน Cat6

สายแลน Cat6 หรือ Category6 หรือสาย Ethernet“ ประเภท 6” โดยสายนี้จะประกอบด้วยสายทองแดงสี่คู่ ซึ่งใช้รองรับการเชื่อมต่อ Ethernet ได้ระดับสูงถึง 10 Gbps ซึ่งสายรุ่นเก่าๆ จะสามารถรองรับความเร็วในการส่งได้สูงสุดอยู่ที่ 1 Gbps ในระยะ 100m แต่สายแลน Cat6 จะรองรับระยะการใช้งานที่ประมาณ 37-55 เมตร (ขึ้นอยู่กับพื้นที่และสัญญาณรบกวน) ในการส่งด้วยความเร็ว 10 Gbps จะสามารถส่งสัญญาณความถี่ได้สูงสุดที่ 250 MHz  ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความถี่ที่สัญญาณสามารถส่งผ่านสายแลนได้ ที่มากไปกว่านั้น สายแลนนี้ยังใช้ตัวเชื่อมต่อมาตรฐาน RJ-45 และสามารถใช้งานร่วมกับสายแลนรุ่นก่อนหน้าเช่น Cat5 และ Cat5e ได้

สายแลน Cat7

สายแลน Cat7 หรือ Category7 หรือสาย Ethernet“ ประเภท 7” สามารถรองรับการส่งสัญญาณด้วย Ethernet ความเร็วสูงถึง 10 Gbps โดยสายชนิดนี้สามารถใช้งานร่วมกับสายแลน Cat6, Cat5 และ Cat5e แบบย้อนหลังได้ โดยใช้ช่องทางเชื่อมต่อระยะ 100 เมตร 4 ช่อง และใช้สายเคเบิลหุ้มฉนวนและได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งสัญญาณที่ความถี่ 600 MHz

สายแลน Cat 7 เป็นสายที่มีการบิดเพื่อป้องกันอย่างเต็มที่เรียกว่าสัญญาณรบกวนที่เรียกว่า Screen shielded twisted pair (SSTP) หรือการเดินสายแบบหุ้มด้วยฟอยล์คู่สายเกลียว (SFTP) ซึ่งจะช่วยลดสัญญาณรบกวนได้ และนั่นทำให้ผู้ใช้งาน ได้รับความเร็วที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่าจะใช้สายแลนในระยะที่ยาวกว่าก็ตาม

สายแลน Cat8

สายแลน Cat8 หรือ Category8 หรือสาย Ethernet“ ประเภท 8” เป็นสายอีเธอร์เน็ตที่มีความแตกต่างกับสายรุ่นก่อนหน้าเป็นอย่างมากจากสายเคเบิล เนื่องจากสามารถรองรับความถี่ของสัญญาณได้สูงถึง 2 GHz (2000 MHz) โดยมีการจำกัดช่องต่อที่ระยะ 30 เมตรจำนวน 2 ช่อง และสายแลน Cat8 ก็ต้องใช้สายชนิดหุ้มฉนวนเช่นกัน ที่สำคัญที่สุดคือสายแลนชนิด Patch Cord Cat8 Ethernet จะสามารถรองรับความเร็วได้ที่ 25 Gbps หรือ 40 Gbps โดยลักษณะทางกายภาพของสายแลน Cat8 จะมีความคล้ายคลึงกับสายแลนชนิดอื่นๆและสามารถใช้ในการเชื่อมต่อหัว ชนิด RJ45 หรือหัวชนิดอื่นที่ไม่ใช่ RJ45 ได้ และสายแลน Cat8 สามารถใช้งานร่วมกับสายชนิดก่อนหน้าคือ Cat7 ได้ ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาในการใช้งานกับตัวเชื่อมต่อ Cat7 มาตรฐาน

เปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่างสายแลน Cat6 และ Cat7 เทียบกับ Cat8

สายแลน Cat6 กับ Cat7

ในการเปรียบเทียบสายแลน Cat6 กับ Cat7 นั้น ความถี่ในการส่งสัญญาณและความยาวของสายเคเบิล จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการพิจารณา จากข้อมูลข้างต้น สาย Cat6 ส่งสัญญาณความถี่ได้ 250 MHz ในขณะที่สาย Cat7 จะสามารถส่งความถี่สูงถึง 600 MHz โดยระยะการส่งสัญญาณของสายทั้งสองชนิดนั้น สาย Cat6 สามารถส่งสัญญาณได้ในระยะ 100 เมตร ด้วยความเร็ว 1Gbps ในขณะที่สาย Cat7 นั้นสามารถส่งสัญญาณความเร็วได้ 10Gbps ในระยะเดียวกัน

สำหรับราคาสายเคเบิลของ Cat6 กับ Cat7 สายเคเบิล Cat7 นั้นแพงกว่าสายเคเบิล Cat6 หากเปรียบเทียบกันภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน หากคุณไม่สามารถจ่ายได้ทั้งคู่และจากนั้น Cat5e ก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเครือข่าย 10G

อย่างไรก็ตามความทนทานก็แตกต่างกันเช่นกันกับ Cat6 กับ Cat7 สายเคเบิล Cat6 มีวงจรชีวิตประมาณ 10 ปีในขณะที่สายเคเบิล Cat7 ประมาณ 15 ปี

Cat7 กับ Cat8

ในการเปรียบเทียบ Cat7 กับ Cat8 ความถี่ในการส่งสัญญาณและความยาวของสายเคเบิลก็มีความสำคัญเช่นกัน สาย Cat7 ให้ประสิทธิภาพสูงถึง 600 MHz ในขณะที่สาย Cat8 สูงถึง 2000 MHz ความยาวสายเคเบิลสูงสุดของสายเคเบิลเครือข่าย Cat7 คือ 100m กับ 10 Gbps ในขณะที่ Cat8 ของ 30m ด้วย 25 Gbps หรือ 40 Gbps

สำหรับราคาสายเคเบิลของ Cat7 กับ Cat8 สายเคเบิล Cat8 มีราคาแพงกว่าสำหรับคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากสาย Ethernet ก่อนหน้านี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here