เราเตอร์ไร้สายจำนวนมากแสดงการอ้างอิงถึง LAN หรือ WAN เหล่านี้หมายถึงเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายบริเวณกว้างตามลำดับโดยหลังมักเป็นคำพ้องสำหรับอินเทอร์เน็ต ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ควรสับสนกับ WLAN ซึ่งเป็นเครือข่ายไร้สายในพื้นที่

แลน

เครือข่ายท้องถิ่นเป็นเครือข่ายที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องอยู่ในตำแหน่งทั่วไปเดียวกัน พื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจหมายถึงทุกอย่างในสำนักงานหรืออาคารเดียวกันหรือในกลุ่มอาคารใกล้เคียง ที่สำคัญคือคอมพิวเตอร์เหล่านี้มักจะเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิลเดียวสายเล็ก ๆ เช่น สายแลน ไฟเบอร์ หรือการเชื่อมต่อ Wi-Fi ในท้องถิ่น การตั้งค่านี้หมายความว่าเครือข่ายมีแนวโน้มที่จะมีความเร็วในการเชื่อมต่อที่รวดเร็วทำให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

WAN

เครือข่ายบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่ใหญ่กว่าเครือข่ายท้องถิ่นซึ่งอาจอยู่ในเมืองภูมิภาคประเทศหรือทั่วโลก แม้ว่าจะไม่มีจุดตัดที่แม่นยำระหว่าง LAN และ WAN แต่ WAN มักใช้สายเคเบิล “external” เช่นเครือข่ายโทรศัพท์หรือเครือข่ายใยแก้วนำแสงของ บริษัท เคเบิล ซึ่งแตกต่างจาก LAN และ WAN มักเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยองค์กรอื่นต่อบุคคลและองค์กรที่ใช้เครือข่ายเพื่อส่งและรับข้อมูล โดยปกติ WAN จะมีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลช้ากว่า LAN WAN ใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปยัง LAN ในการถ่ายโอนและกำหนดเส้นทางข้อมูลแม้ว่าผู้ใช้สามัญที่ไม่ใช่ผู้ดูแลด้านเทคนิคจะไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องนี้

สรุป แลน ใช้ในองกรค์ ส่วน wan เป็นจุดเชื่อมต่อที่มาจากนอกองกรค์ เช่น true tot 3bb ais cat เป็นต้น

เราเตอร์แบบไร้สาย

ในบริบทของเราเตอร์ไร้สาย WAN ที่เป็นปัญหาอยู่เกือบทุกตัวของอินเทอร์เน็ต เราเตอร์อาจมีพอร์ต LAN อย่างน้อยหนึ่งพอร์ต(ส่วนใหญ่จะมี 4 port) ที่ผู้ใช้เสียบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เราเตอร์จะมีพอร์ต WAN ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อสำหรับสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับโมเด็มหรือต่อโดยตรงกับโทรศัพท์หรือสายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต แม้ว่าเราเตอร์เกือบทั้งหมดมีพอร์ต WAN บางแห่งอาจใช้ป้ายกำกับอื่นเช่น “อินเทอร์เน็ต” เราเตอร์เพียงรายเดียวที่ไม่มีพอร์ตดังกล่าวจะเป็นอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อกันเพื่อแชร์ข้อมูล แต่ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตัวอย่างเช่นถ้าข้อมูลเป็นความลับและผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

WLAN

คำว่า WAN อาจสับสนกับ WLAN หรือเครือข่ายไร้สายในพื้นที่ WLAN เป็น LAN ที่ใช้เทคโนโลยีไร้สาย (เกือบตลอดเวลา Wi-Fi) เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์บางอย่างหรือทั้งหมดเข้ากับเราเตอร์และหันไปหากันและกันและอินเทอร์เน็ต เราเตอร์ไร้สายทั้งหมดสนับสนุนการตั้งค่า WLAN แม้ว่าหลายคนสามารถอนุญาตให้อุปกรณ์เชื่อมต่อผ่านสายเคเบิลได้เช่นกัน

สรุป wan คือ เครื่องข่ายที่เชื่อมต่อกันระหว่างเมือง ส่วน wlan เป็นเพียงแค่ไวไฟเท่านั้น อย่าจำสับสนกันนะครับ