ปัจจุบันหลายสถานที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรืออาคารสำนักงานหันมาใช้หลอดไฟ LED กันมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีราคาแพงกว่าหลอดไฟธรรมดาทั่วไปที่เราเคยใช้งานกันก็ตาม สาเหตุก็เพราะหลอดไฟ LED มีข้อดีที่มากกว่าแต่ก็มีข้อเสียด้วยเช่น ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้

ข้อดีของหลอดไฟ LED

– ให้แสงสว่างมากกว่าหลอดไฟทั่วไป แต่ใช้พลังงานน้อยกว่า หรือก็คือใช้กระแสไฟน้อยลงถึง 80-90% เลยทีเดียวเมื่อเทียบกับหลอดไส้และหลอดฟลูออเรสเซนต์

–  มีอายุการใช้งานนานกว่าหลอดไส้ เพราะหลอดไฟ LED มีอายุการใช้งานนานถึง 100,000 ชั่วโมง หรือประมาณ 11 ปี แต่หลอดไส้จะมีอายุการใช้งานเพียง 1,000 ชั่วโมง

– มีความทนทาน เนื่องจากไม่มีไส้จึงไม่ขาดง่าย ที่สำคัญไม่มีกระจกเป็นส่วนประกอบเหมือนหลอดไส้ ทำให้หลอดไม่แตกหักได้ง่าย

– เมื่อทำการเปิดไฟจะให้แสงสว่างได้รวดเร็ว ไม่กระพริบ พูดง่ายๆ ก็คือพอเราเปิดบุ๊ปไฟก็จะติดขึ้นโดยทันที

– เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้เป็นอย่างดี เพราะหลอดไฟ LED ไม่มีสารปรอทเป็นส่วนประกอบ

ข้อเสียของหลอดไฟ LED

– ในปัจจุบันยังมีราคาค่อนข้างสูงเหมือนเทียบกับหลอดทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นหลอดไส้หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์

– ถ้าติดหลอดไฟ LED อยู่ในจุดที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน ก็จะไม่คุ้มค่ากับราคาที่ต้องเสียไปกับค่าหลอด

จะเห็นได้ว่าข้อเสียของหลอดไฟ LED มีไม่มากเมื่อเทียบกับข้อดี ดังนั้นถ้าใครไม่มีปัญหาในเรื่องของราคา ก็หันมาเลือกใช้หลอดไฟ LED กันดีกว่า