การแชร์ไฟล์ คือ การแบ่งปันข้อมูลคอมพิวเตอร์ด้วยเครือข่ายสาธารณะหรือเครือข่ายส่วนตัว ภายในเครือข่ายมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับต่าง ๆ แม้ว่าไฟล์จะสามารถใช้งานร่วมกันได้จากภายนอกเครือข่าย การแชร์ไฟล์ในเครือข่ายแม้ว่าจะอยู่ในเครือข่ายท้องถิ่นขนาดเล็กก็ตาม ช่วยให้ผู้คนจำนวนมากสามารถใช้ไฟล์เดียวกันได้โดยการรวมกันของความสามารถในการอ่าน, การดูเอกสาร, การเขียน รวมทั้งการแก้ไขคัดลอกหรือพิมพ์ โดยปกติระบบแชร์ไฟล์มีผู้ดูแลระบบมากกว่าหนึ่งราย ผู้ใช้ทุกคนอาจมีสิทธิ์ในการเข้าถึงการใช้งานแบบเดียวกันหรืออาจมีสิทธิระดับการเข้าถึงที่แตกต่างกัน การแชร์ไฟล์อาจหมายถึงการจัดสรรไฟล์ส่วนบุคคลในระบบไฟล์ทั่วไป
โดยทั่วไปแล้วการแชร์ไฟล์จะหมายถึงระบบที่ผู้ใช้งานเขียนไฟล์ตลอดจนอ่านไฟล์ หรือผู้ใช้งานจะได้รับพื้นที่ว่างสำหรับไฟล์ส่วนบุคคลบนเซิร์ฟเวอร์ทั่วไป เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ใช้รายอื่นได้ตามที่เห็นสมควร การแชร์ไฟล์ประเภทหลังเป็นเรื่องปกติในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย การแชร์ไฟล์สามารถดูได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบไฟล์และการจัดการ
ระบบปฏิบัติการใด ๆ ของผู้ใช้งานหลายรายจะมีรูปแบบการแชร์ไฟล์ในรูปแบบต่าง ๆ ในบรรดาระบบไฟล์เครือข่ายที่รู้จักกันดีที่สุดคือ Network File System (NFS) ที่พัฒนาขึ้นโดย Sun Microsystems สำหรับระบบที่ใช้ระบบ UNIX จะช่วยให้คุณสามารถอ่านและสมมติว่าคุณได้รับอนุญาตให้เขียนไปยังไฟล์ที่สามารถแชร์ได้ เช่นเดียวกับที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณ ไฟล์สามารถใช้ร่วมกันในระบบไฟล์ที่กระจายผ่านจุดต่าง ๆ ในเครือข่าย การแชร์ไฟล์มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรุ๊ปแวร์และแอพพลิเคชันประเภทอื่น ๆ