การแชร์ข้อมูล ระบบแลน คืออะไร

0
891
การแชร์ข้อมูล
การแชร์ข้อมูล

การแชร์ข้อมูลผ่านระบบ LAN คือ การแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปที่อยู่ในเครือข่าย (Network) เดียวกัน หรืออยู่ในระบบแลน (LAN) ที่เชื่อมต่อถึงกัน โดยเฉพาะการแชร์ไฟล์ร่วมกันภายในสำนักงาน ซึ่งวิธีแชร์ไฟล์ผ่านระบบแลน หรือผ่านเครือข่ายใน Windows 10 มีดังนี้
1. เรียกใช้ Windows Search หรือเปิด Control Panel ด้วยตนเอง
2. ในส่วนเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ให้คลิกลิงก์ View network status and tasks
3. บนหน้าจอใหม่ให้มองไปที่ตัวเลือกเมนูทางด้านซ้ายและคลิกที่ Change advanced sharing settings
4. ขยาย Network profile ทำเครื่องหมายว่าเป็น Current Profile และคลิกที่ Turn on network discovery option พร้อมกับช่องทำเครื่องหมายที่เปิดใช้ Turn on automatic setup of network connected devices
5. ดำเนินการเพื่อเปิดใช้การแชร์ไฟล์และเครื่องพิมพ์ File and Printer sharing
6. คลิกที่บันทึกการเปลี่ยนแปลง Save changes ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบของคุณหากจำเป็น
7. จากนั้นเปิด File Explorer ด้วยตนเองหรือผ่านทาง Windows Search
8. เรียกดูและเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์
9. คลิกขวาที่โฟลเดอร์แล้วคลิก Properties
10. ในหน้าจอแผงควบคุมใหม่คลิกที่แท็บ Sharing
11. คลิกที่ Advanced Sharing และทำเครื่องหมายที่ Share this folder
12. พิมพ์ชื่อแชร์สำหรับโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์
13. คลิกปุ่มสิทธิ์และเลือกกลุ่มหรือผู้ใช้ที่คุณต้องการแชร์โฟลเดอร์ด้วย
14. ทำเครื่องหมายที่กล่องอนุญาตและปฏิเสธอย่างระมัดระวัง กำหนดการควบคุมทั้งหมดเฉพาะเมื่อคุณต้องการให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ในการควบคุมสิทธิ์สำหรับโฟลเดอร์อย่างสมบูรณ์
15. ดำเนินการต่อเพื่อคลิกตกลงเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
ตอนนี้คุณพร้อมที่จะแชร์ไฟล์กับคนที่คุณต้องการ คุณสามารถแชร์ไฟล์และโฟลเดอร์จำนวนมากเท่าที่ต้องการผ่าน LAN โดยทำซ้ำขั้นตอนข้างต้น