เข้าแผงควบคุม iOS 11

0
400

ในการเปิดศูนย์ควบคุม ให้ปัดลงจากด้านขวาบนสุด ใช้ 3D Touch เพื่อเข้าถึงตัวควบคุมเพิ่มเติม ในการเพิ่มหรือเอารายการออก ให้ไปที่ การตั้งค่า > ศูนย์ควบคุม > กำหนดแถบควบคุมเอง