สาย fiber optic คือสายใยแก้วที่เป็นแก้วหรือพลาสติกคุณภาพสูง ยืดหยุ่นโค้งงอได้ดี ทำหน้าที่เป็นตัวกลางการส่งแสงจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งด้วยความเร็วเท่าแสง ซึ่ง fiber optic นั้นหากแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ Multi mode และ Single Mode ในบทความนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับทั้งสองอย่างนี้ และ จะบอกทุกท่าน ถึงความแตกต่างระหว่างสายใยแก้วทั้งสองชนิดนี้

อันแรกคือสาย Single Mode หรือตัวย่อว่า SM เป็นสายสีเหลือง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 ไมครอนและมีขนาดเปลือกหุ้มเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 125 ไมครอน มีการรับส่งแสงและข้อมูลที่เดินทางเป็นระเบียบทำให้เกิดการสูญเสียน้อย มีความเร็วการรับส่งข้อมูลสูงสุดถึง 2500 บิตต่อวินาที ซึ่งข้อดีของ Single Mode นั้นคือทำงานที่ความเร็วขึ้น 1300 นาโนเมตร ซึ่งเป็นช่วงที่มีการลดทอนแสงน้อยที่สุด

สาย fiber optic แบบ Single Mode และแบบ Multi Mode แตกต่างกันอย่างไร
สาย fiber optic แบบ Single Mode และแบบ Multi Mode แตกต่างกันอย่างไร

ส่วนสาย Multi Mode หรือตัวย่อ mm เป็นสายเคเบิลสีส้มมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ไมครอน และมีขนาดเปลือกหุ้มเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 ไมครอน มีขนาดใหญ่ทำให้การรับส่งข้อมูลกระจัดกระจายและเกิดการหักเหมาก เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคารแต่ก็มีข้อดีที่ราคาถูกสามารถผลิตได้ง่าย

จะเห็นได้ว่าทั้งสองสิ่งนี้มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งสิ่งที่แตกต่างกันหลัก ๆ นั้นคือ ขนาดของตัวใยแก้วใจกลางหรือที่เรียกว่า core ซึ่งแบบ Multi Mode จะมี core ที่ค่อนข้างใหญ่ทำให้การเดินทางของข้อมูลช้าและกระจัดกระจาย แต่ในรูปแบบของ Single Mode นั้น เป็นที่นิยมมากกว่าเนื่องจากมีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็ก ทำให้แสงเดินทางเป็นระบบระเบียบและมีการลดทอนแสงน้อยทำให้ส่งข้อมูลได้รวดเร็วและ เกิดข้อผิดพลาดได้น้อยกว่า