media converter คืออะไร?

media converter
media converter

media converter (มีเดียคอนเวอร์เตอร์) คือ ตัวแปลงสื่อไฟเบอร์เป็นอุปกรณ์เครือข่ายแบบง่ายๆที่ทำให้สามารถเชื่อมต่อสื่อได้หลายชนิดเช่นคู่บิดกับสายเคเบิลใยแก้วนำแสง พวกเขาได้รับการแนะนำให้รู้จักกับอุตสาหกรรมในทศวรรษที่ 1990 และมีความสำคัญในการเชื่อมต่อระบบสายเคเบิลใยแก้วนำแสงที่ใช้ระบบสายเคเบิลที่มีอยู่แล้วด้วยทองแดง พวกเขายังใช้ในการเข้าถึงเครือข่ายบริเวณเมือง (MAN) และบริการขนส่งข้อมูลให้กับลูกค้าองค์กร