เดินสสายไฟเบอร์ออฟติก fiber optic จากหน้าบ้านเข้าไปในบ้าน สาเหตุหลักที่เดินสายใหม่ เพราะว่าสายเดิม สายมีการชำรุดเสียหายจากกระรอกทำให้ต้องมีการเดินสายไฟเบอร์ออฟติกใหม่

ลักษณะงาน

  • เดินสายไฟเบอร์ออฟติก
  • สายไฟเบอร์ออฟติก ขาด
  • สายไฟเบอร์ออฟติก ทรู
  • สายไฟเบอร์ออฟติก 3bb
  • สายไฟเบอร์ออฟติก 2 core