สาย fiber optic แบบ Single Mode และแบบ Multi Mode แตกต่างกันอย่างไร

0
658
Fiber Optic patch cord
Fiber Optic patch cord

สาย fiber optic คือสายใยแก้วที่เป็นแก้วหรือพลาสติกคุณภาพสูง ยืดหยุ่นโค้งงอได้ดี ทำหน้าที่เป็นตัวกลางการส่งแสงจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งด้วยความเร็วเท่าแสง ซึ่ง fiber optic นั้นหากแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ Multi mode และ Single Mode ในบทความนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับทั้งสองอย่างนี้ และ จะบอกทุกท่าน ถึงความแตกต่างระหว่างสายใยแก้วทั้งสองชนิดนี้

อันแรกคือสาย Single Mode หรือตัวย่อว่า SM เป็นสายสีเหลือง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 ไมครอนและมีขนาดเปลือกหุ้มเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 125 ไมครอน มีการรับส่งแสงและข้อมูลที่เดินทางเป็นระเบียบทำให้เกิดการสูญเสียน้อย มีความเร็วการรับส่งข้อมูลสูงสุดถึง 2500 บิตต่อวินาที ซึ่งข้อดีของ Single Mode นั้นคือทำงานที่ความเร็วขึ้น 1300 นาโนเมตร ซึ่งเป็นช่วงที่มีการลดทอนแสงน้อยที่สุด

ส่วนสาย Multi Mode หรือตัวย่อ mm เป็นสายเคเบิลสีส้มมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ไมครอน และมีขนาดเปลือกหุ้มเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 ไมครอน มีขนาดใหญ่ทำให้การรับส่งข้อมูลกระจัดกระจายและเกิดการหักเหมาก เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคารแต่ก็มีข้อดีที่ราคาถูกสามารถผลิตได้ง่าย

จะเห็นได้ว่าทั้งสองสิ่งนี้มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งสิ่งที่แตกต่างกันหลัก ๆ นั้นคือ ขนาดของตัวใยแก้วใจกลางหรือที่เรียกว่า core ซึ่งแบบ Multi Mode จะมี core ที่ค่อนข้างใหญ่ทำให้การเดินทางของข้อมูลช้าและกระจัดกระจาย แต่ในรูปแบบของ Single Mode นั้น เป็นที่นิยมมากกว่าเนื่องจากมีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็ก ทำให้แสงเดินทางเป็นระบบระเบียบและมีการลดทอนแสงน้อยทำให้ส่งข้อมูลได้รวดเร็วและ เกิดข้อผิดพลาดได้น้อยกว่า