ข้อดีของไฟเบอร์ออฟติก

ไฟเบอร์ออฟติก
ไฟเบอร์ออฟติก
Bandwidth (แบนด์วิดท์)

สายไฟเบอร์ออฟติกมีแบนด์วิธมากกว่าสายโลหะมาก จำนวนข้อมูลที่สามารถส่งต่อหน่วย และความเร็วของการส่งข้อมูลผ่านเส้นใยไฟเบอร์ออฟติก เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุด ด้วยสายเคเบิลโหมดประสิทธิภาพสูงแบบเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมโทรศัพท์ สำหรับการสื่อสารทางไกลที่ต้องการแบนด์วิธเกินกว่าความต้องการของแอปพลิเคชันในปัจจุบันและการเติบโตของการรับส่งข้อมูลในอนาคตทำให้ต้องนำเทคโนโลยีไฟเบอร์ออฟติกเข้ามาใช้งานมากขึ้น

การสูญเสียพลังงานต่ำ

ใยแก้วนำแสงมีการสูญเสียพลังงานต่ำ ช่วยให้ระยะทางการส่งที่ยาวขึ้น เมื่อเทียบกับทองแดง ในเครือข่ายระยะทางทองแดงที่แนะนำการใช้งานได้ยาวที่สุดคือ 100 เมตรขณะที่มีเส้นใยอยู่ที่ 2 กิโลเมตร หรือมากกว่า

ป้องกันการรบกวน

สายไฟเบอร์ออฟติกถูกผลิตเพื่อให้มีการป้องกันสัญญาณรบกวนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังได้โดยไม่ต้องกังวลว่าสัญญาณไฟฟ้าจะไม่ส่งผลต่อเส้นใย

 

ขนาด

เมื่อเปรียบเทียบกับสายทองแดงสายไฟเบอร์ออปติกสามารถบรรจุมากถึง 4.5 เท่าของสายทองแดงและมีพื้นที่ตัดขวางน้อยกว่า 30 เท่า

น้ำหนัก

สายไฟเบอร์ออฟติกมีน้ำหนักเบากว่าสายโลหะ และยังใช้พื้นที่น้อยลงจากเคเบิลที่ต้องการส่งข้อมูลเท่ากัน เมื่อน้ำหนักเบาก็ทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง

ความปลอดภัย

เนื่องจากเส้นใยเป็นแก้วจึงไม่เกิดอันตรายจากประกายไฟ

ความปลอดภัยด้านข้อมูล

เส้นใยไฟเบอร์ออฟติกยากต่อการแฮกข้อมูล เนื่องจากไม่มีการส่งพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าจึงไม่สามารถโดนก่อกวนได้ โดยการตรวจสอบพบว่าเส้นใยเป็นสื่อที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับการรับส่งข้อมูลสำคัญ

ความยืดหยุ่น

เส้นใยแก้วนำแสงมีความต้านทานแรงดึงมากกว่าเส้นใยทองแดงที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน มีความยืดหยุ่นงอได้ง่ายและทนทานต่อองค์ประกอบที่กัดกร่อนมากกว่าสายทองแดง

ต้นทุน

วัตถุดิบสำหรับแก้วมีมากมายไม่เหมือนทองแดง ซึ่งหมายความว่าแก้วสามารถผลิตได้อย่างถูกกว่าทองแดง