IP-PBX ดีอย่างไร

  0
  238

  ในยุคปัจจุบันการติดต่อสื่อสารมีความจำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างมาก ทั้งในเรื่องข่าวสาร การทำงาน ครอบครัว และในเรื่องอื่นๆ ซึ่งก็มีการพัฒนาการสื่อสารกันมาเรื่อยๆจากการใช้นกพิราบ การใช้ควันไฟเมื่อสมัยบรรพบุรุษจนเกิดการพัฒนาในรูปแบบจดหมาย โทรเลข มือถือ ตามลำดับ ซึ่งในองค์กรต่างๆก็ล้วนแล้วแต่ต้องมีการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรและกับบุคคลภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดการประสานงานได้ถูกต้อง โดยแต่ละองค์กรนั้นจะมีเครื่องมือชนิดหนึ่งชื่อว่า ตู้สาขาโทรศัพท์ เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารทุกชนิด

  แต่ก่อนนั้นตู้สาขาโทรศัพท์เมื่อเริ่มแรกการผลิตจะเป็นระบบอนาล็อก ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก แต่ในปัจจุบันก็มีการลดความนิยมอย่างรวดเร็ว คาดว่าจะถูกเลิกใช้ไปในที่สุด เพราะมีต้นทุนสูงและอุปกรณ์มีความยุ่งยากซับซ้อนต่อการใช้งาน มีการใช้สายเส้นโทรศัพท์เล็กสีเหลืองทั้งแบบสองสายและแบบสามสาย ระบบนี้จะส่งสัญญาณเสียงไปยังโอเปอร์เรเตอร์เพื่อทำการติดต่อปลายทางโดยโอเปอร์เรเตอร์นั้นจะนำสายโทรศัพท์ต่อเข้ากับ RJ-11 เพื่อติดต่อกับปลายทาง

  ปัจจุบันองค์กรต่างๆหันมาใช้ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบดิจิตอล เพราะมีต้นทุนต่ำกว่าและมีวิธีการใช้งานที่ง่ายกว่า โดยระบบ IP-PBX คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมและเชื่อมโยงโทรศัพท์ต่างๆเข้าด้วยกัน ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางตู้ชุมสายโทรศัพท์ในการสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีการทำงานผ่านระบบ computer network หรือระบบ IP เป็นหลัก โดยเสียงจะถูกดัดแปลงไปในรูปแบบของดิจิตอลด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า VoIP ผ่านอินเทอร์เน็ต ก่อนจะถูกดัดแปลงเป็นสัญญาณส่งไปยังโทรศัพท์ปลายทาง

  โดยตู้สาขาโทรศัพท์นั้นจะต้องมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ VoIP ได้ ดังนี้ IP-PHONE, เครื่องแปลงสัญญาณ VoIP ให้เป็น Voice analog, Softphone, หัวเครื่องระบบ IP ที่สามารถส่งภาพได้ และ ETC หากไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้การส่งสัญญาณจากตู้สาขาโทรศัพท์จะทำให้ไม่สามารถส่งสัญญาณได้ หรือมีความผิดพลาดในการส่งสัญญาณ

  ข้อดีของระบบ IP-PBX คือ การทำงานจะผ่านระบบ network ซึ่งไม่ต้องเดินคู่สายโทรศัพท์ สามารถย้ายโทรศัพท์ไปไว้ที่ไหนก็ได้ที่รองรับระบบโครงข่ายเดิม โดยไม่ต้องตั้งค่าหรือแปลงค่าโทรศัพท์ใหม่ และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ wireless ได้ง่ายๆอีกด้วย มีราคาประหยัดและใช้ต้นทุนไม่สูงมากนัก การดูแลรักษาไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก มีความปลอดภัยในการส่งข้อมูลเสียง เพราะใช้ Encryption หรือการเข้ารหัสข้อมูล ทำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อไม่บุคคลอื่นเข้าใจความหมายข้อมูลนั้นนอกจากปลายทางที่เราต้องการส่งข้อมูลไปให้เท่านั้น

  โดยสรุปแล้วการใช้ระบบ IP-PBX จะมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากกว่าระบบ PBX แบบดั้งเดิม แต่หากองค์กรไหนที่ยังใช้ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบแบบเดิมอยู่ก็สามารถเพิ่ม VoIP เพื่อเปลี่ยนเป็นระบบ IP-PBX ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด