โทรศัพท์ คืออุปกรณ์ชนิดหนึ่งทำงานด้วยระบบแบตเตอรี่ไฟฟ้า เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดในปัจจุบัน เป็นเครื่องไฟฟ้าที่มนุษย์ของเราใช้มากที่สุดในโลก เพราะมนุษย์เราต้องสื่อสารกันตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว เรื่องงาน หรือการพักผ่อน  โทรศัพท์มือถือเรียกอีกอย่างได้ว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต่างจากโทรศัพท์บ้านตรงที่โทรศัพท์บ้านต้องมีสายทองแดงจึงทำงานได้ แต่โทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้คลื่นวิทยุในการสื่อสาร โดยโทรศัพท์มือถือปัจจุบันนี้พัฒนาขึ้นมาก สามารถทำงานได้เหมือนคอมพิวเตอร์ ทั้งการค้นหาข้อมูล บันทึกข้อมูล การสื่อสารด้วยเสียง หรือตัวอักษร และโปรแกรมต่างๆที่โหลดมาใช้งานในโทรศัพท์โดยเฉพาะ

แน่นอนเทคโนโลยีทุกอย่าง มีประโยชน์ก็มีโทษตามมาแทบทุกอย่าง โทรศัพท์ก็เช่นกันสามารถให้โทษขั้นชีวิตได้ เพราะในโทรศัพท์มีสารโลหะหนักเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์อย่างเรา หลักๆของสารโลหะพวกนี้มี  นิเกิล ทองแดง  ตะกั่ว แคดเมียม และลิเทียม

ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้แจ้งข้อมูลความอันตรายของโทรศัพท์เคลื่อนที่มีรังสีและสารโลหะต่างๆที่เป็นสารก่อมะเร็งและไม่ใช่แค่มะเร็งอย่างเดียว แต่มันมีโทษมากกว่านั้นที่มนุษย์อย่างเราไม่

นิเกิล เป็นสารที่อยู่ในก้อนแบตเตอรี่ เป็นสารก่อมะเร็งและทางเดินหายใจหลักๆ ถ้าเกิดแบตเตอรี่เสียยังเก็บไว้ หรือแบตเตอรี่เสื่อมสภาพทำงานได้ไม่เต็มร้อย ถ้าเกิดสัมผัสเรื่อยๆและไม่ได้ล้างมือแล้วไปหยิบจับอาหารบริโภคเข้าไป อาจเกิดอันตรายต่อร่างกายแน่นอน มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย

ทองแดง เรารู้ว่าทองแดงรูปร่างเป็นอย่างไร แต่มันเป็นสารอันตรายกับการเดินหายใจและผิวหนัง ไม่ใช่แค่นั้น ถ้าเกิดฝนตกแล้วใช้งานโทรศัพท์ในที่โล่งๆ หรือเทคโนโลยีใดก็ได้ที่ผลิตจากทองแดงมากๆ แน่นอนว่าไฟฟ้าเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุประจุไฟฟ้าจะทำให้เกิดฟ้าผ่านั้นเอง ฉะนั้นเกิดฝนตกหนัก ควรปิดโทรศัพท์เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

ตะกั่ว สารนี้เป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งเช่นกัน แต่มีผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท ระบบของเลือดและหัวใจ ตะกั่วเป็นโลหะอ่อนที่มนุษย์เรานำมาผลิตเทคโนโลยีต่างๆหรืออุตสาหกรรม รถยนต์ เป็นต้น ถ้าเกิดเข้าสู่ร่างกายมาก ร่างกายก็จะทำงานผิดปกติอย่างแน่นอน

แคดเมียม จัดเป็นแร่โลหะหนัก สารนี้ถ้าเกิดเข้าสู่ร่างกายเรามากๆ จะเกิดอันตรายเรื่องระบบหายใจและโรคไต ถ้าหากลองกินดูจะเกิดพิษทันที มีอาการเวียนศีรษะ ปวดท้อง คลื่นไส้ หากได้รับสัมผัสทางร่างกายจะส่งผลในระยะยาวต่อระบบภายในร่างกาย

ลิเทียม เป็นโลหะที่เบาที่สุดในบรรดาแร่โลหะทั้งหมด โทษของสารนี้คือถ้าสะสมจำนวนมากจะเกิดไตวาย เป็นสารก่อมะเร็ง ทำให้กระหายน้ำเกินปกติ ผลตามจากนั้นคือ การปัสสาวะมากขึ้นกว่าปกติ รู้สึกร่างกายผิดปกติตลอดเวลา  เป็นสารที่เบาก็จริง แต่มีโทษระดับต้นๆของโลหะต่างๆทั้งหมด

นอกจากประโยชน์และโทษจากสารต่างๆที่อยู่ในโทรศัพท์แล้ว หากเราใช้มือถือมากเกินไปจะทำให้ติดโทรศัพท์ อารมณ์จะแปรปรวณง่าน ไม่เข้าสังคม เป็นโทษอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งควรใช้โทรศัพท์ให้อยู่ในความพอดีจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด