เลือกแรมให้เหมาะกับงาน

RAM
RAM

แรม เป็นอุปกรณ์สำคัญชิ้นหนึ่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการสำรองข้อมูลก่อนที่จะไปประมวลผลโดย CPU ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีแรมสูงๆ แน่นอนไม่มีปัญหาในการใช้งาน แต่ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์มีแรมที่น้อยเกินไป มีปัญหาในการใช้งานแน่นอน แล้วแรมขนาดเท่าไรถึงจะเหมาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือลักษณะของการใช้งาน วันนี้ผมมีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนแรมขั้นต่ำ เพื่อให้ตรงตามลักษณะการใช้งานครับผม ว่าแล้วก็ไปอ่านกันได้เลย

ในคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ความจุของแรมไม่ได้แตกต่างกันมากนัก แต่ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานมากกว่าที่จะสามารถทำให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ถ้าใช้งานขั้นพื้นฐานธรรมดาพิมพ์งานด้วยโปรแกรมออฟฟิส เข้าเว็บไซต์ทั่วไปปกติ ไม่ได้ทำงาน 3 มิติเป็นประจำหรือไม่ได้เล่นเกมที่ต้องใช้สเปคสูงๆ ใช้แรมขนาดประมาณ 512 MB ก็ถือว่าเพียงพอแล้ว แต่ถ้าเริ่มมีการตกแต่งภาพถ่ายบ้างและมีการเล่นเกมเป็นประจำ ควรใช้แรมที่มีความจุขั้นต่ำประมาณ 1 GB และถ้าเริ่มใช้งานคอมพิวเตอร์สูงขึ้นที่มีการทำงาน 3 มิติ แล้วเริ่มเล่นเกม 3 มิติมากขึ้นแล้ว แรมที่ควรใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ขั้นต่ำควรอยู่ที่ประมาณ 2 GB เพื่อไม่ให้เกิดภาพค้างหรือกระตุกเนื่องจากคอมประมวลผลไม่ทัน แต่ถ้าเป็นการใช้งานคอมพิวเตอร์ในระดับสูง คือ ทำงานเกี่ยวกับ 3 มิติเป็นอาชีพเลย เช่น นักออกแบบ สถาปิก วิศวกร ควรจะต้องใช้แรมที่มีขั้นต่ำ 4 GB เนื่องจากเป็นการใช้งานที่ค่อนข้างเปลืองแรมพอสมควร

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นคร่าวๆ สำหรับตัดสินใจเลือกใช้งานแรมสำหรับคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้งานควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานของตนเองครับ