เครื่องฟอกอากาศมีหน้าที่ในการดักจับฝุ่นและควันไม่ให้หลุดลอดเข้ามาให้ห้อง เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่หรือห้องที่อับและมีฝุ่นละออกมาก ซึ่งจริงๆ แล้วเครื่องฟอกอากาศจะมีหลักการทำงานคล้ายคลึงกับเครื่องปรับอากาศ แต่มีหน้าที่แตกต่างกัน สำหรับการเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศให้คุ้มค่าคุ้มราคานั้น คุณสามารถพิจารณาได้ดังนี้

1. ราคาเครื่อง ต้องเหมาะสมกับฟังก์ชั่นหรือความสามารถในการฟอกอากาศ โดยดูได้จากปริมาตรอากาศเป็นลูกบาสก์ฟุตต่อนาที และระบบการรวมฝุ่นไฟฟ้าสถิตเทียบที่ปริมาตรอากาศต่ำสุด

2. ดูในเรื่องของอะไหล่ต่างๆ และค่าบำรุงรักษาเครื่อง เช่น ราคาของแผ่นกรองไฟฟ้าสถิต ราคาแผ่นกรองละเอียด และราคาเข็มยิงประจุ เป็นต้น โดยให้เทียบการอายุการใช้งานว่านานขนาดไหน เพราะค่าบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศบางยี่ห้อ เมื่อเวลาผ่านไปบางครั้งราคาอาจจะสูงกว่าตัวเครื่องกันเลยทีเดียว

3. เลือกการทำงานของเครื่องให้เหมาะกับการใช้งานหรือมลภาวะภายในห้องที่เราต้องการติดตั้ง เช่น

– มลภาวะในอากาศเป็นแก๊ส การดักจับที่มีประสิทธิภาพจะต้องใช้แอคทิเวเทท หรือ อิมเพรคนาเทท ชาร์โคลล์

– มลภาวะในอากาศเป็นอนุภาค ควรเลือกใช้เป็นระบบเติมประจุ หรือแบบแผ่นกรองไฟฟ้าสถิตที่สามารถรวบรวมฝุ่นไฟฟ้าสถิต และเอพ้าฟิลเตอร์ เป็นต้น

– ปริมาณความเข้มข้นของมลภาวะในอากาศ ต้องเหมาะกับขนาดของตัวเครื่อง

การเลือกซื้อสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ถ้ายังไม่แน่ใจให้ถามรายละเอียดต่างๆ กลับพนักงานขาย เพราะจะเป็นผู้ให้ข้อมูลสำหรับคุณได้ดีที่สุด เมื่อทราบคุณสมบัติแล้วก็ให้เปรียบเทียบกับตัวอื่นและยี่ห้อต่างๆ โดยเลือกให้ตรงกลับความต้องการในการกำจัดมลภาวะในบ้านหรือบริเวณที่คุณต้องการใช้งานให้มากที่สุด เพียงเท่านี้คุณก็จะซื้อเครื่องฟอกอากาศมาใช้งานได้อย่างคุ้มค่าคุ้มราคา