ตู้เย็นเป็นแหล่งรวมอาหารภายครัวเรือน และการนำอาหารต่างๆ มาแช่ไว้ภายในตู้เย็นก็เป็นวิธีช่วยถนอมอาหารได้เป็นอย่างดี และด้วยการแช่อาหารสารพัดอย่างนี่เองมีส่วนทำให้ตู้เย็นเกิดกลิ่นอับรวมไปถึงมีสิ่งสกปรกเกิดขึ้นได้ ดังนั้นถ้าจะให้ดีเราควรทำความสะอาดกันบ้างอย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง เพื่อให้ตู้เย็นของคุณสะอาดและเหมาะสำหรับการถนอมอาหาร นอกจากนี้ตู้เย็นที่ทำความสะอาดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอยังช่วยทำให้ดูเย็นดูเหมือนใหม่ สำหรับวิธีในการทำความสะอาดก็ไม่ยาก โดยสามารถทำได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ก่อนทำความสะอาดทุกครั้งต้องดึงปลั๊กไฟออกด้วย เพราะถ้าเราเปิดตู้เย็นไว้เป็นเวลานานเพื่อทำความสะอาดนอกจากจะเปลื้องค่ากระแสไฟฟ้าแล้ว คอมเพรสเซอร์หรืออุปกรณ์ให้ความเย็นสำหรับตู้เย็นจะทำงานหนัก เมื่อทำเป็นประจำอาจทำให้เกิดการเสื่อมสภาพเร็ว ตู้เย็นจะมีอายุการใช้งานน้อยกว่าที่ควร
  1. ในการทำความสะอาดควรใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำสบู่เช็ดให้ทั่ว แล้วใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดเช็ดตามอีกที ต่อด้วยผ้าแห้ง ห้ามใช้แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ อย่างเด็ดขาด เพราะอาจจะทำให้สีของตู้เย็นเกิดมีตำหนิได้ ถ้าจะเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดก็ควรเลือกแบบที่ระบุว่าสามารถใช้ทำความสะอาดตู้เย็นได้
  1. ชิ้นส่วนต่างๆ ที่สามารถถอดได้ ควรถอดออกมาทำความสะอาดด้านนอก เช่น ช่องใส่ผัก ชั้นวางของ ถาดใส่น้ำแข็ง ที่วางไข่ เป็นต้น

หลังจากทำความสะอาดแล้วถ้าตู้เย็นยังมีกลิ่นอับอยู่ ควรหาตัวช่วย เช่น การวางถ่านหุงต้มไว้ในตู้เย็นก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยดูดกลิ่นอับได้เป็นอย่างดี