เครื่องสำรองไฟ(ups) คือ อะไร

UPS
UPS

ในขณะที่กำลังใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่นั่น อาจมีบางครั้งที่ไฟดับจนทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ดับลงได้ในขณะที่กำลังใช้งาน แต่คอมพิวเตอร์ส่วนมากมักไม่ดับเพราะมีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งคอยจ่ายไฟให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ อุปกรณ์ตัวนั้นคือเครื่องสำรองไฟ โดยเครื่องสำรองไฟ คือ คือเครื่องปรับเรื่องดันไฟฟ้าอัตโนมัติที่คอยจ่ายพลังงานให้กับคอมพิวเตอร์และเป็นตัวป้องกันความเสียหายของคอมพิวเตอร์อันมีสาเหตุมาจากการเกิดไฟดับ ไฟกระชาก หรือไฟตกด้วยการปล่อยไฟสำรองที่เก็บกักไว้ให้คอมพิวเตอร์ใช้งานในยามที่ไฟดับนั่นเอง

หลักการทำงานของเครื่องสำรองไฟ คือ รับพลังงานไฟฟ้าเข้ามาจากนั้นก็จากนั้นก็แปลงกระแสไฟฟ้าจากไฟฟ้าสลับเป็นกระแสไฟฟ้าตรงก่อนจะเก็บไฟฟ้าสำรองไว้ส่วนหนึ่ง แล้วจ่ายส่วนที่เหลืองไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าของคอมพิวเตอร์ และเมื่อเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องหรือไฟฟ้าดับจนอุปกรณ์ไม่สามารถรับกระแสไฟฟ้าได้เครื่องสำรองไฟนำกระแสไฟฟ้าที่เก็บไว้มาเป็นให้เป็นกระแสไฟฟ้าสดับก่อนจะปล่อยพลังงานไฟฟ้าให้อุปกรณ์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานใช้งานได้ตามปกติ

ชนิดของเครื่องสำรองไฟ

1. Offline UPS หรือ Standby UPS

เป็นเครื่องสำรองไฟที่มีคุณสมบัติป้องกันตอนไฟดับเท่านั้น ไม่สามารถปรับเเรงดันไฟฟ้าได้ดังนั้นพลังงานไฟฟ้าที่อุปกรณ์ตัวนี้จ่ายจะมีคุณภาพสูง-ต่ำ ขึ้นอยู่กับพลังงานที่อุปกรณ์ได้รับมา

2. Line Interactive UPS with Stabilizer หรือ Online Protection UPS

มีคุณสมบัติในการจ่ายไฟและการปรับแรงดันไฟฟ้าได้ ทำให้สามารถจัดการจ่ายพลังงานให้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมทั้งยามที่ไม่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าและยามที่มีปัญหาไฟฟ้าขัดข้องนอกจากนี้ยังรักษาระดับไฟฟ้าได้อย่างคงที่ทำให้ช่วยป้องกันปัญหาเรื่องไฟดับหรือไฟกระชากได้เป็นอย่างดี

3. True On-line UPS

เป็นชนิดที่มีราคาสูงที่สุดและเปี่ยมด้วยคุณภาพสูงสุดได้เช่นกัน เพราะสามารถป้องกันปัญหาเรื่องไฟฟ้าทุกรูปแบบได้เป็นอย่างดี และสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าคุณภาพดีไปยังอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ได้แม้พลังงานที่เครื่องสำรองไฟรับมาจะมีคุณภาพต่ำก็ตาม