อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ในทุกเพศทุกวัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากจะช่วยให้เราสะดวกสบายแล้วยังแอบแฝงโทษไว้เช่นกันหากเราเลือกใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง หรือเสพติดการใช้มากเกินไป ดังนั้นวันนี้จึงขอหยิบยกเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟัง เนื่องจากผลการวิจัยจากมีกุมารแพทย์ในประเทศไต้หวันได้ออกมาเตือนว่าพฤติกรรมการเสพติดอินเตอร์เน็ตของเด็กเล็กจะส่งผลเสียถึงร่างกาย ทำให้มีอาการป่วยง่าย อารมณ์แปรปรวน และเกิดพฤติกรรมการต่อต้านสังคม ก้าวร้าว จนถึงประสบปัญหาภาวะซึมเศร้าได้

จากการอ้างอิงข้างต้นพบว่าภาวะอาการทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเกิดจากจำนวนเด็กกว่า 2 ใน 3 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มีพฤติกรรมติดเล่นอินเตอร์เน็ต ในผู้ป่วยบางรายเมื่อได้รับการักษาก็จะเกิดการต่อต้าน นายแพทย์ Tsang  กล่าวว่าพฤติกรรมติดอินเตอร์เน็ตคือการใช้งานเป็นเวลานานกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ไม่นับการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ) อย่างไรก็ดีปัญหานี้มักเกิดจากส่วนของพ่อ แม่ ที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดี และไม่สั่งสอนหรือปล่อยปละละเลย รวมถึงการให้ลูกใช้เวลาว่างกับอินเตอร์เน็ตเพื่อที่ตัวเองจะได้มีเวลาทำอย่างอื่น ซึ่งนับเป็นวิธีการที่ทำร้ายลูกทางอ้อมมากกว่าให้ผลดี

ทางที่ดี พ่อแม่ ผู้ปกครองควรตระหนักถึงความพอดีในการเลือกใช้อินเตอร์เน็ตให้อยู่ในเวลาที่เหมาะสม ไม่ปล่อยให้ลูกคลุกคลีอยู่กับอินเตอร์เน็ตมากจนเกินไป เพราะเด็กเหล่านี้ยังไม่สามารถแยกแยะส่วนดี ส่วนเสียได้ สิ่งที่ดีที่สุดคือการหากิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันได้ทั้งครอบครัว เช่น ออกกำลังกาย ทำอาหาร และท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ นอกจากจะได้ความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวแล้วยังช่วยให้เด็กๆ เกิดความรู้สึกอบอุ่นและได้ความรู้จากกิจกรรมเหล่านี้อีกด้วย