เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันมาบ้างแล้ว สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีใช้งานได้ทุกที่เลย หลายด้าน ทั้งในระบบการจ่ายไฟฟ้า หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้กันตามบ้านเรือน ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ เครื่องขยายเสียง วิทยุเทป หรืออะแด็ปเตอร์แปลงไฟ(Adapter) เพื่อใช้งานต่างๆ แต่ใครจะรู้บ้างน่ะ ว่าแท้จริงแล้วหม้อแปลงไฟฟ้าคืออะไร และมีหน้าที่หลักอะไร

หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) คือ อุปกรณ์ที่ใช้แปลงแรงดันไฟฟ้าสลับ ให้มีขนาดตามแรงดันที่เราต้องการ

หลักการทำงาน ของหม้อแปลงไฟฟ้า

เมื่อระบบจ่ายไฟฟ้าจะมีการแปลงแรงดันไฟฟ้าสลับให้มีขนาดสูงมากๆ เช่น ให้มีขนาดเป็น 48kV หรือ 24kV เพื่อลดขนาดของลวดตัวนำ ที่ต้องใช้ในการจ่ายไฟฟ้าเป็นระยะทางไกลๆ เมื่อถึงปลายทางก่อนที่จะจ่ายไฟฟ้าไปให้แก่บ้านเรือนต่างๆ หม้อแปลงไฟฟ้า ก็จะแปลงระดับแรงดันไฟฟ้าให้ลดลงเป็น 220V เพื่อลดอันตรายที่จะเกิดแก่ผู้ใช้งานไฟฟ้า และเมื่อต้องการใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ระดับแรงดันต่ำๆ เช่น 6V หรือ 9V ก็จะต้องมีการแปลงแรงดันไฟฟ้า ตามบ้านจาก 220V เป็นระดับแรงดันไฟฟ้าตามที่ต้องการ

การทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้านั้น อาศัยหลักการความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับเส้นแรงแม่เหล็ก ในการสร้างแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำให้กับตัวนำ คือ เมื่อมีกระแสไหลผ่านขดลวดตัวนำ ก็จะทำให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กรอบๆ ตัวนำนั้น และถ้ากระแสที่ป้อนมีขนาดและทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไปมา ก็จะทำให้สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย จากนั้นจะเกิดแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำขึ้นที่ตัวนำนั้น โดยขนาดของแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำ จะสัมพันธ์กับความเข้มของสนามแม่เหล็ก และความเร็วในการตัดผ่านตัวนำของสนามแม่เหล็กนั่นเอง