สายโทรศัพท์ คืออะไร

สายโทรศัพท์เป็นสายรับ ส่ง สัญญาณโทรศัพท์ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ และประโยชน์ของโทรศัพท์มือถือไม่ได้มีแค่นั้นเพราะสายโทรศัพท์หรือสายเคเบิ้ลสามารถทำมาเชื่อมต่อการใช้งานกับโทรทัศน์เป็นสายเคเบิ้ลดาวเทียม และใช้เป็นสายเคเบิ้ลเพื่อต่ออินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย สายโทรศัพท์มีส่วนประกอบหลักๆคือ

ลวดตัวนำ จำนวนคู่สาย ฉนวนหุ้มสายเคเบิ้ล ค่าคาปาซิเตอร์

ชนิดของสายโทรศัพท์

1.เคเบิลวางในอากาศ (Overhead Cable)

เป็นสายโทรศัพท์ที่เหมาะแก่การใช้งานบนดิน ที่ต้องสัมผัสกับอากาศต่างๆโดยสายโทรศัพท์ชนิดนี้สามารถทนฝุ่น ความร้อน ความชื้นและมลวาภะต่างๆได้เป็นอย่างดี

2.เคเบิลวางใต้ดิน (Underground Cable)

เป็นสายโทรศัพท์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานใต้พื้นดิน หรือใต้น้ำโดยเฉพาะมีคุณสมบัติทนความชื้น กรดและด่าง ต่างๆที่อยู่ใต้ดินได้เป็นอย่างดี ดังนั้นสายชนิดนี้จึงมีราคาสูงเป็นอย่างมาก

ชนิดของฟอร์มเคเบิลสายโทรศัพท์

การฟอร์มสายเคเบิ้ล คือการลดค่าลดทอนและเป็นการแยกสายเพื่อความสะดวกในการใช้งาน มีรูปแบบ ดังนี้

-แบบเกลียวคู่

การนำสายสองสายมาพันเป็นเกลียว แยกเป็นคู่ๆการฟอร์มสายแบบเกลียวคู่มักนิยมทำกันมากเพราะสะดวกแก่การใช้งานมาก

 

 

-แบบกลุ่มดาว

เป็นการฟอร์มสายแบบ นำเส้น 4 เส้นพันเกียวเข้าด้วยกันอย่างเป็นระเบียบ

 

-แบบเกลียวสองคู่

เป็นการนำ สายแบบเกลียวคู่ ที่พันกันเรียบร้อยมาพันเข้าด้วยกันอีกครั้งกับสายแบบเกลียวคู่ที่พันกันแล้วเช่นกัน ดังนั้นการฟอร์มสายแบบเกลียวสองคู่จึงเป็นการนำสายแบบเกลียวคู่อย่างละชุดมาพันกันไว้นั่นเอง