วิธีการเลือกเตารีดไฟฟ้าสำหรับใช้งาน

  0
  175

  เตารีดไฟฟ้าถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจำเป็นและมีใช้กันเกือบทุกครอบครัว เราจะใช้เตารีดในการทำให้เสื้อผ้าที่สวมใส่เรียบหรือไม่ยับยู่ยี่จนเกินไป และเมื่อเป็นสิ่งจำเป็นเรามาดูวิธีในการเลือกใช้ให้เหมาะสมกันดีกว่า

  เตารีดไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีอยู่ด้วย 3 ประเภท ได้แก่

  – เตารีดไฟฟ้าแบบธรรมดา นิยมใช้กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังได้รับความนิยม

  – เตารีดไฟฟ้าแบบไอน้ำ จะมีราคาสูงขึ้นมาเล็กน้อย เตารีดแบบนี้ช่วยประหยัดเวลาในการพรมน้ำที่เสื้อผ้าก่อนการรีด

  – เตารีดไฟฟ้าแบบกดทับ มีราคาแพง เหมาะกับร้านซักรีดที่ต้องรีดผ้าเป็นจำนวนมากๆ

  วิธีเลือกเตารีดไฟฟ้า

  1. เลือกประเภทและขนาดให้เหมาะกับคนในครอบครัวหรือปริมาณผ้าที่ต้องรีด ถ้าผ้ามีจำนวนไม่มากให้เลือกเป็นเตารีดขนาดเล็กที่ใช้กระแสไฟฟ้าหรือวัตต์ไม่มาก แต่ถ้าต้องรีดผ้าเป็นจำนวนมากควรใช้เตารีดขนาดใหญ่ เพราะจะใช้เวลาในการรีดน้อยกว่าและเมื่อเทียบกับค่ากระแสไฟฟ้าถ้าเราเลือกใช้เตารีดขนาดเล็กรีดผ้าจำนวนมากก็ไม่แตกต่างกันมาก

  2. ถ้าต้องการความสะดวกในการรีดและประหยัดเวลาในการพรมน้ำก่อนการรีดให้เลือกใช้เป็นเตารีดไอน้ำ

  3. ถ้าคุณต้องรีดผ้าเป็นจำนวนมากหรือรับซักรีดและมีเงินทุนพอสมควร การเลือกเตารีดไฟฟ้าแบบกดทับก็เป็นทางเลือกที่ดี เพราะคุณสามารถรีดผ้าได้มากและประหยัดเวลา ซึ่งเมื่อเทียบกับค่ากระแสไฟแล้วก็ถือว่าใกล้เคียงกับการเลือกใช้เตารีดประเภทอื่น

  สรุปง่ายๆ ก็คือลองดูว่าในแต่ละวันหรือแต่ละครั้งเรารีดผ้ามากหน่อยและบ่อยขนาดไหน มาเป็นตัวประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อเตารีดไฟฟ้า